Đăng kí học lập trình Java
- Thời gian bắt đầu học: Thứ 4, ngày 15/12/2021
- Lịch học: 21h00 thứ 2, 4, 6
- Học online
- Học phí: 100k
- Giảng viên: Nguyễn Tùng Anh - fb.com/Anhh.Pho
* Mọi thắc mắc liên hệ facebook: fb.com/bmt3110
* Lưu ý: Đây là lớp Javacore nên yêu cầu phải biết một số kiến thức cơ bản về lập trình (biết về kiểu dữ liệu, câu lệnh điều kiện, vòng lặp, sử dụng hàm) và phải có máy tính để học và thực hành
Đăng kí thêm liên hệ: fb.com/bmt3110
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy