Występowanie zaburzeń snu wśród studentów polskich uczelni wyższych

Badanie przeprowadzane jest przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego celem jest ocena występowania zaburzeń snu w grupie studentów polskich uczelni wyższych oraz porównanie częstości wymienionych zaburzeń w zależności od kierunku i roku studiów. Ma ono formę dobrowolnej, anonimowej ankiety, jest nieinwazyjne i nieszkodliwe. Uzyskane wyniki umożliwią wyłonienie studentów najbardziej zagrożonych występowaniem zaburzeń snu, co w przyszłości pozwoli na podjęcie ewentualnych działań profilaktycznych i terapeutycznych w tej grupie. Zgromadzony materiał posłuży do dalszych badań nad czynnikami ryzyka bezsenności. Czas wypełnienia ankiety 5-8 minut.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: Agata Łoczewska - a.loczewska(at)gmail.com, Natalia Jakacka - njakacka(at)gmail.com

    This is a required question