ระบบตอบรับการยืนยันรหัสผ่าน โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ประจำปี พ.ศ. 2559
คำชี้แจงการยืนยันรหัสผ่าน
เมื่อหน่วยงานในสังกัดได้รับรหัสผ่านแล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลระบบโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ยืนยันการได้รับรหัสผ่าน ผู้ดูแลระบบจะแจ้งผลการยืนยันผ่านระบบอีเมล์ให้ท่านทราบ รหัสใหม่จึงจะสามารถใช้งานได้ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล หากพบว่ารหัสผ่านถูกเปิดเผยก่อน ให้แจ้งกองการเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับรหัสผ่านใหม่
ตอนที่ 1 การแจ้งยืนยัน
รหัสยืนยัน *
โปรดกรอกรหัสยืนยันที่เป็นตัวเลข จำนวน 4 หลัก ซึ่งได้แสดงไว้ในใบแจ้งรหัสผ่าน
Your answer
โปรดเลือกหน่วยงานสังกัด *
ชื่อ-นามสกุล ผู้รับผิดชอบ *
โปรดกรอกคำนำหน้าชื่อตามด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแลระบบ
Your answer
อีเมล์ *
โปรดกรอกอีเมล์ที่ใช้งานได้ ซึ่งผู้ดูแลระบบจะแจ้งผลการยืนยันรหัสผ่านให้ท่านทราบผ่านระบบอีเมล์
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
โปรดกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
Your answer
ตอนที่ 2 การสำรวจความคิดเห็น
โปรดกรอกความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
1.ความคาดหวังการใช้งานต่อโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลฯ (DPIS)
Your answer
2.ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลฯ (DPIS)
Your answer
3.ระดับค่าคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้งานในภาพรวม (น้อยสุด = 1 มากที่สุด = 10)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service