Vsebinsko poročilo po aktivnosti
Vrnili ste se iz podporne aktivnosti programa Erasmus+: Mladi v akciji. Prosimo vas, da nam posredujete povratno informacijo o aktivnosti. Informacije nam bodo v pomoč pri spremljanju procesa pošiljajočih aktivnosti ter nadaljnjem načrtovanju in podpori.
Email address *
Ime *
Priimek *
Ime aktivnosti *
Vrsta aktivnosti
Začetek aktivnosti: *
MM
/
DD
/
YYYY
Konec aktivnosti: *
MM
/
DD
/
YYYY
Kraj aktivnosti: *
Kako bi ocenili usposabljanje glede na pridobljeno znanje? *
Nič novega
Veliko sem se naučil/a
Kako bi usposabljanje opisali z eno besedo? *
Ali je aktivnost odgovorila na učne cilje, ki ste si jih zastavili? *
Če ste odgovorili, da ne, pojasnite. *
Kaj ste se novega naučili, katera znanja in kompetence ste pridobili? *
Ali je udeležba vplivala tudi na vaš osebnostni razvoj in če je, kako ? *
Kako boste pridobljena znanja in informacije uporabili pri nadaljnjem delu v svoji organizaciji? *
Na kakšen način in komu boste razširili znanje, ki ste ga pridobili na aktivnosti? *
Z zavedanjem, da dodano vrednost prinese prenos pridobljenega znanja na druge prostovoljce in zaposlene v vaši organizaciji.
Kakšni so vaši nadaljnji načrti v okviru programa Erasmus +: Mladi v akciji? *
Ali bi sodelovanje na tovrstni aktivnosti priporočili tudi drugim in zakaj bi ga oz. ga ne bi? *
Prosimo, utemeljite svoj odgovor
Ste ob zaključku aktivnosti dobili Youthpass? *
Ali je bil proces ozaveščanja in/ali beleženja pridobljenega znanja podprt s strani trenerjev tekom aktivnosti? Če da, kako oz. na kakšen način? *
Kdo so bili trenerji na usposabljanju? (Če ne veste, pustite prazno.)
Prispevek o aktivnosti *
Namen pisnega prispevka o izobraževalni aktivnosti, ki ste se jo udeležili, je razširjanje in uporaba rezultatov ter učinkov teh aktivnosti. Usposabljanja so namreč namenjena spodbujanju izmenjav dobrih praks in mednarodnega sodelovanja ter razvoju kapacitet organizacij na področju mladinskega dela bodisi razvoju nadaljnjih projektov v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji v Sloveniji. Ker so sredstva in aktivnosti, na katere lahko pošljemo slovenske udeležence omejena, je toliko bolj pomembno, da rezultati in učinki izobraževanj v čim večji meri predstavijo (in prenesejo) na deležnike v mladinskem sektorju. Dolžina prispevka: 1000 znakov s presledki V prispevku odgovorite na naslednja vprašanja: - Katerega usposabljanja ste se udeležili in zakaj? - Kaj ste se novega naučili? - Kako in kje boste nova znanja, informacije in poznanstva uporabili pri delu v svoji organizaciji? - Zakaj bi udeležbo na izobraževanjih in usposabljanjih priporočali? Spodbujamo vas, da odgovore vključite v zgodbo o vaši udeležbi na usposabljanju. Postavite se v kožo bralca vašega teksta, saj boste tako najbolje preverili ali ste tekst pripravili tako, da je informativen in zanimiv.
Fotografije aktivnosti *
Pisnemu prispevku udeleženci priložite tudi 5 fotografij z izobraževanja, ki prikazujejo, dinamiko, udeležence, rezultate aktivnosti, ipd.
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms