Kursanmälan

Betalning
Faktura kommer när du skickat in din anmälan. När fakturan är betald är platsen din.

Avbeställning av kurs
Kursavgiften återbetalas EJ oavsett orsak. Du kan däremot sälja din plats till likvärdig deltagare.

Arrangörens inställande av kurs
Skulle oförutsedd händelse inträffa, som medför att arrangören inte kan fullfölja sina åtaganden, inställd verksamhet eller dylikt, flyttas kursen till annat datum.

Jag godkänner gällande avgifter och accepterar inbetalnings och återbetalningsförfarandet enligt ovan, samt intygar lämnade uppgifter.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question