Frågeformulär till fastighetsägare i Sofielund
Forskare från Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds Universitet forskar för närvarande i samarbete med Fastighetsägare Sofielund på att hitta nya vägar för att minska risken för översvämningar av fastigheter i Sofielund. Området, med lågbelägna kvarter och hög andel hårdgjord yta har drabbats och riskerar att drabbas av översvämningar vid skyfall. En del lösningar kan vara ovanjordiska ”blågröna”, exempelvis anläggandet av dammar, skålformade gräsytor, gröna tak och regnbäddar som kan ta hand om vattnet.

Vi skulle vara mycket tacksamma ifall ni ville svara på denna enkät då vi önskar få ökad kännedom om kunskapen, bland fastighetsägare i Sofielund, om översvämningsrisk och intresset för att implementera blågröna lösningar i den egna fastigheten. (Ni som har många fastigheter behöver bara välja någon enstaka fastighet som exempel för att inte göra det för krångligt!)

Tack för hjälpen!


//Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds Universitet


Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service