แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจนี้จัดทำเพื่อสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยเท่านั้น และจะไม่มีการเปิดเผยชื่อและข้อมูลของนักศึกษาเป็นอันเด็ดขาด กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่กำลังศึกษาทุกระดับการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่กำลังศึกษาทุกระดับการศึกษา update (16/16/2560 เวลา 12.10 น.)
ส่วนที่ 1 คำถามทั่วไป
ให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ตามความเป็นจริง
1. คำนำหน้านาม *
2. ชื่อ-สกุล *
Your answer
3. อายุ *
Your answer
4. ระดับการศึกษา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Suranaree University of Technology.