ILDEX Vietnam 2020_Đăng ký tư vấn mua gian hàng Exhibitor Registration

Hãy cho chúng tôi biết thông tin về bạn, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn trong thời gian sớm nhất!

Please let us know about you, we will then contact you to discuss your participation!
----------
Triển lãm Quốc tế lần thứ 8 về Chăn nuôi, Thú y, Ngành sữa, Chế biến thịt và Nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam

The 8th International Livestock, Dairy, Meat Processing and Aquaculture Exposition in Vietnam

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Cảm ơn đăng ký của bạn (Thanks for your registration)

  Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ (For more information): Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi (VEAS Co.,Ltd) Email: info@veas.com.vn Tel: +84 28 3848 8561 Website: www.ildex.com.vn Fanpage: https://www.facebook.com/IldexVietnamExhibition/