Contracte participants

Amb l'enviament del present formulari DECLARO i SIGNO:

1. Ser majors de 18 anys i haver estat informats i alhora que entenen i assumeixen que, per les característiques pròpies de l'activitat contractada, i per realitzar-se en el medi natural, no estan exemptes d'un cert grau de risc (Totes les nostres activitats estan cobertes per una assegurança de RC i accidents segons la legislació vigent.)

2. Trobar-se en les condicions psíquiques i físiques adequades per a la pràctica de les activitats en què s'inscriu i es compromet a obeir les ordres dels monitors en el que al desenvolupament de l'activitat es refereix.

3. No estar sota els efectes de substàncies relaxants, excitants o al · lucinògenes legals o il · legals en la data en què es desenvolupen les activitats contractades.

4. Autoritzo als responsables de l'activitat a fer fotografies i vídeos de la mateixa, així com a publicar-les al / les pàgines web i xarxes socials de l'empresa ISARD ORGANYA S.L. amb registre c-306 del Cens d'Organitzadors d'activitats físicoesportives en el medi natural. L'empresa es compromet a no publicar fotografies o vídeos que puguin ferir la sensibilitat de l'usuari. Aquests vídeos i fotografies no formen part del servei facturat (excepte si contractes vídeo exclusiu), per tant no es poden reclamar.

5. Autoritzo els serveis mèdics a practicar-me qualsevol cura que pugui necessitar o qualsevol altra intervenció que ells considerin oportuna, tant si em trobo en condicions de sol·licitar-la com en el cas de no trobar-m’hi. També em comprometo a abandonar l’activitat si algun responsable ho creu necessari per a la meva salut.

6. Estic assaventat del drets i deures del contractant*

*DRETS I DEURES DEL CONTRACTANT:

1r. - L'usuari s'informarà degudament de l'activitat a realitzar, per tenir la convicció que aquesta activitat és la que en realitat desitja, i és l'adequada a les seves característiques personals.

2n. - L'usuari arribarà a les activitats amb antelació suficient per a solucionar qualsevol imprevist o necessitat. L'acumulació de petits, retards incideix directament i molt negativament en la seguretat, harmonia en el grup i bon desenvolupament de l'activitat.

3r. - L'usuari notificarà als responsables de l'activitat qualsevol incidència ocorreguda durant el desplaçament a la mateixa (físiques, psíquiques o materials) encara que puguin semblar insignificants, com marejos pel viatge, debilitat per un mal esmorzar, etc. I advertir a l'organització en cas d'estar amb medicació de substàncies que puguin alterar les seves aptituds habituals.

4t. - L'usuari prestarà atenció a les indicacions prèvies a l'activitat que proporcioni l'organització. Molt especialment al referent a normes, equipament de protecció i seguretat. Els equips per al desenvolupament de les activitats no són instruments de joc, i la seva bona utilització farà que l'activitat sigui molt més agradable i segura.

5è. - L'usuari respectarà profundament el Medi Natural on es desenvolupi l'activitat, intensificant aquesta cura en Zones d'Especial Protecció Ambiental i altres espais protegits. En l'Entorn Natural no deuen quedar petjades del seu pas per ell. Respectarà igualment a altres grups o persones que estiguin en les zones on es realitzin les activitats.

6è. - L'usuari mantindrà en tot moment ja i ben instal · lat tot l'equipament específic de l'activitat, intensificant la seva atenció i cures en l'equipament de protecció i seguretat tant particular, com col · lectiu i conservarà el material assignat per a les activitats, i comunicar instantàniament si es produeix algun deteriorament o pèrdua durant la realització de les activitats.

7è. - Les activitats són en equip, pel que l'usuari haurà de col · laborar i ajudar als altres participants i responsables de l'activitat quan així sigui requerit. L'usuari no assumirà, en cap cas, les tasques o responsabilitats dels guies o monitors i evitarà comportaments prepotents o exhibicionistes, que solen degenerar en mal ambient en el grup.

8è. - L'usuari prestarà i mantindrà, durant el total desenvolupament de l'activitat, la deguda atenció a les instruccions que es puguin impartir per part de l'organització i tindrà una atenció molt especial als monitors responsables de l'activitat, seguint totes les indicacions que puguin proporcionar.

9è. - Sense coneixement i expressa autorització dels responsables, l'usuari no se situarà en llocs potencialment perillosos com grans desnivells, precipicis, sòls inestables, corrents d'aigua turbulenta, plaques de gel, zones de despreniments o allaus, etc.

10è. - En finalitzar l'activitat l'usuari lliurarà tot el material assignat al responsable de la mateixa, i quan ho desitgi aportarà a l'organització comentaris i opinions constructius, ja que amb ells es millorarà constantment al Sector.

* Aquestes dades són únicament per facturar i tramitar les assegurances corresponents a cada activitat, el / la contractant no assumeix cap responsabilitat sobre el grup. *

Mitjançant la signatura del present document accepta la inclusió de les seves dades a la nostra base de dades de clients, amb l'únic propòsit de mantenir-los informats sobre ofertes que periòdicament anem anunciant.
Nom *
Your answer
Adreça
Your answer
Població *
Your answer
Nacionalitta *
Your answer
Telèfon
Your answer
e_mail *
Your answer
Data de naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy