РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
1 - 4 септември 2020 г., хотел "Самоков", Боровец
Email address *
Декларирам следното: 1. Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните ми данни, а именно във връзка с участието ми в организираната от СМБ Пролетна конференция. 2. Наясно съм, че обработването на личните ми данни е необходимо за организирането и провеждането на Пролетната конференция на СМБ. 3. Запознат/а съм, че администратор на личните данни е Съюзът на математиците в България (СМБ) и разполагам с координати за връзка с него. 4.Запознат/а съм с правата ми съгласно Глава III на Общия регламент относно защитата на данните, а именно правото на информация, достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването и преносимост на данните, както и с правото ми на жалба до надзорен орган. 5. Запознат/а съм, че личните данни (на хартиен носител и в електронен формат) ще бъдат обработвани и съхранявани при спазване на разпоредбите на нормативните актове в областта на защитата на личните данни и приложимото българско и европейско законодателство. 6. Като участник в Пролетната конференция на СМБ се съгласявам личните ми данни (имена, месторабота, местожителство, електронен адрес, телефонен номер, идентификационни данни, ЕГН/дата на раждане) да бъдат използвани във връзка с организацията на конференцията, включително и за резервация за настаняване. *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy