Young Learners English Camp by Pingu's English
ครั้งที่ 22 วันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 ตอน Explore Madagascar ที่สมาคมธรรมศาสตร์ฯ (สาทร ซ.1)
Email address *
ข้อมูลนักเรียน
เพศ *
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อเล่น (ภาษาไทย) *
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
ชื่อเล่น (ภาษาอังกฤษ) *
วัน/เดือน/ปีเกิดค.ศ. *
อายุ *
โรงเรียนและประเภทห้องเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ *
ระดับชั้น *
โรคประจำตัวหรือข้อจำกัดพิเศษในการเรียน
ต้องการสอบ Cambridge English: Young Learners ในระดับ *
Required
ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ - นามสกุล *
อาชีพ
สถานที่ทำงาน
ที่อยู่ในการจัดส่งประกาศนียบัตร *
โทรศัพท์มือถือ *
ท่านทราบข่าวประชาสัมพันธ์ Young Learners English Camp by Pingu's English ได้อย่างไร ?
การชำระเงิน
โอนเงิน เข้าบัญชี บริษัท พิงกุส์ อิงลิช (ไทยแลนด์) จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาสะพานเหลือง เลขที่บัญชี 011-1-11161-8 และส่งหลักฐานการโอนเงิน และใบสมัคร (หากกรอกใบสมัครออนไลน์ ส่งเฉพาะหลักฐานการชำระเงิน) มาทาง LINE @pingusenglish หรือ อีเมล pingu-newsletter@hotmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081 958 0085
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy