המאגר הארצי לרישום ותיעוד תופעות לוואי משמעותיות וסיבוכים כתוצאה מדיקור יבש (IMS)
רופא/ה ומטפל/ת יקרים

אנו מודים לכם על הנכונות לדווח על תופעות לוואי משמעותיות וסיבוכים כתוצאה מדיקור יבש (IMS).

מטרת "המאגר הארצי" היא לנטר את שכיחות תופעות הלוואי המשמעותיות והסיבוכים כתוצאה מדיקור יבש וזאת על מנת לשפר את בטיחות המטופלים ולהרחיב את הידע הקיים בתחום זה בקרב המטפלים בדיקור יבש. מעבר לשימוש אקדמי זה, החברה לרפואת שריר-שלד לא תעשה כל שימוש נוסף במידע המדווח במאגר ולא תעביר את פרטי המדווחים לאף גורם שלישי.

חשוב לנו לציין, כי על פי הנחיות המחלקה המשפטית בהר"י, באיסוף הנתונים יירשמו רק ראשי התיבות של המטופל/ת ולא שמו/ה המלא ועל כן אין זה "מאגר מידע רפואי" או "רשומה רפואית" בפרוש המשפטי של המונח. מכך נגזר כי הדיווח לא נחשב כחלק מהתיק הרפואי של המטופל/ת על כל המשתמע מכך. מיותר לציין כי מומלץ מכל בחינה שהיא (רפואית, אתית, משפטית וכמובן בהקשר של ניהול סיכונים), לתעד את תופעת הלוואי ברשומה הרפואית של המטופל/ת וכי התיעוד במאגר זה לא נועד להחליף את התיעוד הרפואי בתיקו/ה של החולה

בכבוד רב
ועד החברה לרפואת שריר-שלד


Email address *
פרטי המדווח/ת על תופעת הלוואי החמורה
1. שם המדווח/ת (מומלץ מאוד דיווח שמי, אך ניתן גם דיווח אנונימי)
Your answer
2. שם המטפל/ת שביצע/ה את הדיקור - באם שונה משם המדווח/ת. (מומלץ מאוד דיווח שמי, אך ניתן גם דיווח אנונימי)
Your answer
3. מקצוע והתמחות המטפל/ת שביצע/ה את הדיקור
4. המסגרת בה בוצע הטיפול בדיקור יבש שגרם לתופעת הלוואי
פרטים דמוגרפים וקלינים על המטופל/ת שסבל/ה מתופעת הלוואי
5. תאריך הטיפול בדיקור יבש שגרם לתופעת הלוואי (ניתן גם תאריך משוער)
Your answer
6. מין המטופל/ת שסבל/ה מתופעת הלוואי
7. גיל המטופל/ת שסבל/ה מתופעת הלוואי
Your answer
8. הערכה של מבנה הגוף (BMI) של המטופל/ת שסבל/ה מתופעת הלוואי
9. האיבר הכאוב הראשי שבגללו בוצע הטיפול בדיקור יבש
Your answer
10. שם השריר שהדיקור שלו גרם לתופעת הלוואי (ניתן לציין שם של יותר משריר אחד, אם לא ידוע בוודאות מי מהשרירים מעורב)
Your answer
11. גישת הדיקור (קדמית, צידית, אחורית וכו') - כאשר ישנם יותר מגישת דיקור אחת
Your answer
12. אורך המחט שגרמה לדיקור (באם זכור)
Your answer
פרטים על תופעת הלוואי עצמה
13. תיאור תופעת הלוואי המשמעותית
14. פירוט תופעת הלוואי (אם נבחר "אחר")
Your answer
15. הטיפול שניתן למטופל/ת עקב תופעת הלוואי המשמעותית (ניתן לבחור יותר מתשובה אחת)
16. האם לתופעת הלוואי החמורה היו השלכות בלתי הפיכות עבור המטופל/ת - נא לפרט מהם ההשלכות
Your answer
17. הסיבות להופעת תופעת הלוואי החמורה, כפי שמבין/נה זאת המדקר/ת
Your answer
18. לקחים והערות נוספות של המדווח/ת
Your answer
19. ראשי תיבות של שם המטופל/ת (על פי ההנחיות של המחלקה המשפטית בהר"י - אין למלא בשום פנים את השם המלא של המטופל/ת)
Your answer
אנו מודים לכם/ן מאוד על הדיווח
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.