Б0 - УВОДНИ УПИТНИК ЗА АНАЛИЗУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОГЛЕДА

Огледни профил: Електротехничар информационих технологија

Почетак огледа: школске 2012/13. године - 5 огледних школа
Друга година огледа - 2013/14. године већ 21 школа учествује у огледу.

За сва питања слободно се обратите:
Жолт Коња, 062 256 128,
zolt.konja@gmail.com

  This is a required question

  Подаци о наставнику и предмету који предаје

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  УПИТНИК

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question