Rejestracja na VII Lubelskie Sympozjum Doktorantów Nauk Farmaceutycznych wraz z Otwartym Seminarium Nauk o Życiu

Przed przesłaniem abstraktu swojego wystąpienia zapoznaj się z poniższymi zasadami:
> Długość abstraktu jest ograniczona do 2200 znaków.
> Abstrakty mogą być zgłaszane tylko przy pomocy niniejszego formularza.
> Przesłanie abstraktu nie gwarantuje jego akceptacji.
> Zaakceptowane abstrakty ukażą się w 'książce abstraktów'.
> Przesłanie abstraktu jest równoważne ze zgodą na jego opublikowanie w 'książce abstraktów', stronie www konferencji oraz innych materiałach związanych z konferencją.
> Abstrakty będą publikowane w takiej formie, w jakiej zostaną dostarczone. Nie będzie możliwości korekty abstraktu po upływie deadline'u.
> Zgłaszający odpowiada za treść abstraktu. Prosimy upewnić się czy wszystkie informacje zostały podane prawidłowo (ze szczególnym uwzględnieniem danych współautorów oraz źródeł finansowania).
> Po przesłaniu abstraktu nie ma możliwości jego edycji.
> Prosimy nie przesyłać tego samego abstraktu wielokrotnie.

    Termin nadsyłania abstraktów

    Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na VI Lubelskie Sympozjum Doktorantów Nauk Farmaceutycznych upływa w środę, 30 marca 2016 o północy.
    This is a required question