Διατροφικές Παρεμβάσεις στα νοσήματα του εντέρου
Φόρμα Συμμετοχής
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Όνομα *
Επίθετο *
Ειδικότητα *
Τηλέφωνο Επικοινωνίας *
Παραστατικό που επιθυμείτε να εκδοθεί *
Στοιχεία στα οποία επιθυμείτε να εκδοθεί το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, Επαγγελματική διεύθυνση)
Διεύθυνση αποστολής παραστατικού και Τ.Κ. *
Επιθυμείτε να ενημερώνεστε από το Κέντρο Εκπαίδευσης Διατροφικών Διαταραχών μέσω email σχετικά με τις δράσεις του και την διοργάνωση εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων που απευθύνονται σε Επαγγελματίες Υγείας και το κοινό; *
Είστε απόφοιτος/η του ΚΕΑΔΔ *
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
*Σκοποί Επεξεργασίας

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών (εφεξής: ΚΕΑΔΔ) με την ιδιότητα
του υπεύθυνου επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για
την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας ∆εδομένων Προσωπικου
Χαρακτηρα, σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα,
στα οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία σας, καθώς και κάθε άλλη
πληροφορία που ενδεχομένως μας γνωστοποιήσετε, θα λάβει χώρα με την συγκατάθεσή
σας, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και προς επιδίωξη του κατωτέρω αναφερομένου
σκοπού:

Συμμετοχή στο σεμινάριο "Διατροφικές Παρεμβάσεις στα νοσήματα του εντέρου" που θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex.

*Μέθοδοι Επεξεργασίας

Οι μέθοδοι που θα διέπουν την επεξεργασία (ήτοι: την συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία,
εξαγωγή, σύγκριση, κοινοποίηση και διαγραφή) των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα,
θα περιλαμβάνουν την χρήση χειροκίνητων, ηλεκτρονικών και τηλεματικών μέσων, και θα
αφορούν αυστηρά στον ως άνω σκοπό της επεξεργασίας. Τα δεδομένα σας θα υφίστανται
επεξεργασία από υπαλλήλους και/ή συνεργάτες του ΚΕΑΔΔ, οι οποίοι θα εκτελούν την
επεξεργασία κατ’ εντολή του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και εντός του προαναφερόμενου
σκοπού.

*Γνωστοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εκ μέρους σας γνωστοποίηση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι
προαιρετική και εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική σας ευχέρεια. Διευκρινίζουμε,
ωστόσο, ότι σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να προβείτε σε γνωστοποίηση των ως άνω
δεδομένων σας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα δύναται να διενεργήσει την αποστολή
της πρόσκλησης παρακολούθησης και μελλοντικού ενημερωτικού υλικού κατά τα αναφερόμενα παραπάνω.

*Μεταφορά και Επικοινωνία

Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με και προς υλοποίηση του αναφερόμενου ανωτέρω
σκοπού, τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους

*Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η νομοθεσία προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προβλέπει ορισμένα
εργαλεία προστασίας και διασφάλισης των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένων των ανωτέρω
δεδομένων.

Συγκεκριμένα, ως υποκείμενα των ως άνω δεδομένων έχετε ανά πάσα στιγμή
το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση της τήρησης των εν λόγω δεδομένων, να λαμβάνετε
γνώση του περιεχομένου και της προέλευσης τους, να ελέγχετε την ακρίβειά τους ή να
ζητάτε τη συμπλήρωση, ενημέρωση, επικαιροποίηση, ή ακόμα τη διόρθωσή τους.

Στο ίδιο ως άνω πλαίσιο, ως υποκείμενα των δεδομένων δικαιούστε επίσης να αιτηθείτε την διαγραφή,
μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή το «κλείδωμα» των δεδομένων που υποβάλλονται σε
επεξεργασία, λόγω παραβίασης του νόμου, ενώ έχετε σε κάθε περίπτωση, δικαίωμα
εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας προς τον σκοπό ενημέρωσής σας για τις
υπηρεσίες του ΚΕΑΔΔ.

Προκειμένου να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να απευθυνθείτε ανά πάσα στιγμή στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

*Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω επικοινωνώντας με το ΚΕΑΔΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ, Μεσολογγίου 51 Νέα Ιωνία Αττικής ή /και με το πρόσωπο που σας υποδειχθεί ως εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων σας, τα στοιχεία του οποίου μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε από το ΚΕΑΔΔ.

*Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σας γνωστοποιούμε το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή για ζητήματα εφαρμογής ΓΚΠΔ, ήτοι την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ – Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ 2106475600 ή στο e-mail: contact@dpa.gr), στην οποία διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν γίνεται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy