Tilmelding til "CAS værktøjer og dataopsamling"

Inspiration til biologiundervisningen
CAS værktøjer og dataopsamling


Fag: Biologi
Arrangør: FaDB-kurser
Titel: CAS værktøjer og dataopsamling
Kursusform: Internat
Forplejning: Prisen inkluderer forplejning og overnatning i enkeltværrelse
Deltagerantal: min 15, max 20
Pris: kr.3.750
Tid: 14.-15. marts, 2013.
Sted: Brogården, Strib, Middelfart
Information: alrune@post.tele.dk
Svend Erik Nielsen, Godthåbsvej 16, 3400 Hillerød.
Tilmelding: Via hjemmesiden www.biofag.dk under kurser.
Tilmeldingsfrist: 14. februar 2013.
Målgruppe: Lærere der underviser i Biologi
Undervisere: Bjørn Felsager og Gert Schomarker
Indhold: Kurset henvender sig til biologi lærere som ønsker at stifte nærmere bekendtskab med CAS værktøjer og dataopsamling i biologi.
Kurset vil være en blanding af konkret dataopsamling og anvendelse af computerprogrammet TI-nSpire CAS.
Første del er en introduktion til nSpire CAS med hovedvægten lagt på de områder, der kræves i de nye skriftlige eksamensopgaver i biologi.
Der arbejdes bl.a. med lineær og eksponentiel vækst. Hvad er regression og hvad forklarer r2? Der vil både blive arbejdet med givne data og forsøgsresultater, som deltagerne selv er med til at indhente.
Opgaveregning med behandling af data og udførelse af forsøg hvor data behandles, fx forsøg med smagstest, priktest og reaktionsmåling.
Foredrag om chi-i-anden-test med grundig indføring i principperne. Opgaveregning med Hardy-Wienberg.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question