PIETEIKUMA ANKETA Apmācības jauniešiem par sociālajiem medijiem Zemgales reģionā

Apmācības notiks:
2016. gada 19.februāra - 21.februārim, Bruknas muižā, Bruknā, Bauskas novadā, Dāviņu pagastā.

Pieteikšanās termiņš apmācībām 10. februāris, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 12. februārim.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Līva Štāle-Rācene, Kurzemes un Zemgales reģionālā koordinatore tālr.: 22046231, youth@redcross.lv.

Atcerieties - šajā pieteikuma anketā nav "pareizo" vai "nepareizo" atbilžu. Mums svarīgas ir tieši JŪSU domas un JŪSU atbildes!

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Zemgales un Kurzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv

Latvijas – Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question