ลงทะเบียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 C209 และ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT
จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Email address *
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 มิถุนายน 2560
ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ ก็สามารถเข้าอบรมได้
Title-Name *
คำนำหน้านาม
Name-Surname *
ชื่อ นามสกุล
Your answer
Position *
ตำแหน่งงาน
Office-Name *
ชื่อหน่วยงาน
Your answer
Office-Address *
ที่อยู่หน่วยงาน
Your answer
Office-Tel *
โทรศัพท์ที่ทำงาน
Your answer
Mobile-Tel *
โทรศัพท์มือถือ
Your answer
E-mail *
กรุณาระบุอีเมล์ที่สามารถใช้งานได้จริง
Your answer
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท
กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560
Payregisfee *
ชำระค่าลงทะเบียน
หมายเหตุ
1. การออกใบเสร็จรับเงิน ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเสร็จในวันลงทะเบียนหน้างาน
2. หากท่านโอนเงินผ่านทางธนาคาร กรุณาสแกนหรือถ่ายภาพเอกสารการโอนเงิน และส่งมาที่
055-440843 หรือส่งทาง e-mail : library@uru.ac.th
3. เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 055-416601-31 ต่อ 1700 กด 113
5. ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน และส่งคืนภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. Report Abuse - Terms of Service