Prijava prijedloga izlaganja
Prijedloge izlaganja na prvoj Zagrebačkoj međunarodnoj konferenciji o obveznom pravu potrebno je prijaviti najkasnije do 1. listopada 2019. godine. Autori mogu prijaviti i više prijedloga izlaganja koji se odnose na različite teme konferencije, no za izlaganje na konferenciji mogu biti prihvaćena najviše dva izlaganja istoga autora, ako se odnose na dvije različite teme konferencije. Prijedlozi izlaganja na konferenciji trebaju biti povezani s nekom od tema konferencije. O prihvaćanju prijedloga predlagatelji će biti obaviješteni najkasnije do 31. listopada 2019. godine.
Ime i prezime: *
Your answer
Organizacija i radno mjesto: *
Your answer
E-mail: *
Your answer
Naslov izlaganja: *
Your answer
Jezik: *
Tema konferencije: *
Sažetak (okvirno do 500 riječi): *
Your answer
Privola za obradu osobnih podataka
Popunjavanjem ovog obrasca, odnosno podnošenjem prijave prijedloga izlaganja na Zagrebačkoj međunarodnoj konferenciji o obveznom pravu, dajete svoju izričitu privolu Ekonomskom fakultetu - Zagreb (u daljnjem tekstu: Fakultet) kao voditelju obrade da:
- objavi Vaše ime i prezime te pripadnost organizaciji na popisu sudionika konferencije;
- upotrijebi prijavljenu e-mail adresu za svu komunikaciju vezanu uz status prijave i obavijesti o konferenciji;
- snimi, obrađuje i distribuira fotografije, audio i video zapise nastale tijekom odvijanja konferencije;
- objavi fotografije, audio i video zapise nastale tijekom odvijanja konferencije na mrežnim stranicama konferencije i mrežnim stranicama te društvenim mrežama Fakulteta;
a sve u svrhu organizacije i provedbe Zagrebačke međunarodne konferencije o obveznom pravu.
Prikupljene osobne podatke Fakultet će pohranjivati, obrađivati i upotrebljavati isključivo u gore navedene svrhe te ih neće ni na koji način učiniti dostupnima trećim osobama.
Popunjavanjem ovog obrasca potvrđujete da je ova privola dana dobrovoljno i da ste upoznati da je u svakom trenutku možete povući te tražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, kao i da ste upoznati s Vašim pravom na pristup informacijama, pravom na ispravak, pravom na brisanje (zaborav), pravom na ograničenje obrade, pravom na prenosivost i pravom na prigovor. Ako želite povući privolu ili ostvariti bilo koje od navedenih prava, slobodno nam se obratite putem e-maila: obveznopravo@net.efzg.hr. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je povučena. Ova privola ostaje na snazi sve do njenog povlačenja.
Ekonomski fakultet - Zagreb ne odgovara za točnost podataka koji su prikupljeni putem ovog obrasca.
*
Required
Dodatne napomene Organizacijskom odboru:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ekonomski fakultet Zagreb. Report Abuse - Terms of Service