ใบสมัครเข้าอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
กรุณาระบุคำนำหน้าชื่อ
Your answer
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
กรุณาระบุคำนำหน้าชื่อ และสะกดด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
Your answer
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
4. ตำแหน่ง
Your answer
5. โรงเรียน
ใส่เฉพาะชื่อโรงเรียน
Your answer
6. สังกัด
7. ที่อยู่
Your answer
8. โทรศัพท์
กรุณาใส่ - คั่นหมายเลข ตัวอย่างเช่น 02-123-4567
Your answer
9. โทรสาร
กรุณาใส่ - คั่นหมายเลข ตัวอย่างเช่น 02-123-4567
Your answer
10. โทรศัพท์มือถือ
ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ เพื่อยืนยันการลงทะเบียน (กรุณาใส่ - คั่นหมายเลข ตัวอย่างเช่น 081-123-4567)
Your answer
11. Email
กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง เนื่องจากระบบจะมีการส่งใบลงทะเบียนตอบกลับทางอีเมล์
Your answer
12. ปัจจุบันสอนในกลุ่มสาระ
Your answer
13. วิชาที่รับผิดชอบสอน
Your answer
14. ประสบการณ์ในการเข้าร่วมอบรมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15. เคยเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms