NỘI DUNG PHỎNG VẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG VỀ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ
Để nâng cao chất lượng dạy học các ngành Sư phạm ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 xin mời Ông/Bà cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới thực trạng đào tạo Sư phạm ngoại ngữ tại Quý trường. Mọi ý kiến đóng góp của Ông/Bà sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!
Chỉ dẫn:
- Kí hiệu của câu hỏi bắt buộc phải trả lời: * (dấu hoa thị đỏ).
- Các phần trả lời dạng viết, vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu.
- Bấm vào nút "GỬI" sau khi đã hoàn tất khảo sát.
- Khảo sát chỉ được hoàn tất khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Câu trả lời của bạn đã được ghi lại.".
Phần 1. Thông tin chung về người cung cấp thông tin
Các thông tin cá nhân chỉ nhằm mục đích theo dõi số lượng tham gia khảo sát của từng đơn vị. Chúng tôi cam kết sẽ cắt bỏ hoàn toàn phần này trước khi xử lý số liệu, vì thế sẽ không có bất cứ thông tin cá nhân cụ thể nào xuất hiện trong báo cáo khoa học.
Thời gian bắt đầu làm khảo sát
(Xin ông/bà dành ít nhất 40 phút để thực hiện khảo sát này, hãy đọc kĩ các lựa chọn trước khi tick)
Time
:
1. Họ và tên *
(Gõ đầy đủ Họ và tên bằng Tiếng Việt có dấu)
Your answer
2. Ngày sinh *
MM
/
DD
/
YYYY
3. Giới tính *
4. Thâm niên *
Required
5. Trình độ chuyên môn *
6. Ông/Bà công tác tại Trường *
(Ghi đầy đủ tên trường, có thể viết tắt cụm từ CĐ, ĐH)
Your answer
7. Chức vụ của Ông/Bà: *
Your answer
8. Trường của Thầy/Cô có các chương trình đào tạo ngành Sư phạm của các ngoại ngữ nào? *
(Có thể chọn nhiều đáp án)
Required
Điện thoại *
Your answer
Email *
Your answer
* Lưu ý: Nếu Thầy/Cô có facebook, xin mời ra nhập nhóm GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH VIỆT NAM *
PHẦN 2. CÁC CÂU HỎI PHỎNG VẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
* LƯU Ý: THẦY/CÔ ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI THỰC HIỆN
- Đây là phần chuẩn bị cho phỏng vấn trước khi thu âm trực tiếp, nên thầy/cô chọn cách diễn đạt sao cho gần văn nói nhất.
- Thầy/cô copy lại câu trả lời của mình ra 1 file word để chuẩn bị thu âm khi có Đoàn phỏng vấn tới.
- Thầy/cô cần trả lời đầy đủ các câu hỏi, mỗi câu hỏi cần trả lời tối thiểu 100 từ.
- Tất cả các câu hỏi phải nêu đầy đủ lý do VÌ SAO thây/cô lại có quan điểm như vậy. Cần lập luận, dẫn chứng một cách thuyết phục cho các ý kiến của mình
- Thầy/cô vui lòng gõ câu trả lời bằng tiếng Việt có dấu
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG COPY CÁC CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỒNG NGHIỆP. NẾU CÓ HIỆN TƯỢNG "ĐẠO VĂN", THẦY/CÔ SẼ PHẢI LÀM LẠI.
A – CHÍNH SÁCH VỀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Nhà trường có công bố chuẩn đầu ra của các CTĐT Sư phạm ngoại ngữ không? Khi xây dựng CĐR các chương trình SPNN, Nhà trường có tham khảo Khung Năng lực giáo viên tiếng Anh (ETCF) hay Yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông không? *
Gợi ý: Khung ETCF và Yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông nên được tham khảo như là Chuẩn năng lực nghề nghiệp đối với giáo viên tiếng Anh nói riêng, giáo viên ngoại ngữ nói chung. Các trường có ngành SPNN nên tham chiếu vào 2 văn bản này để xây dựng CĐR và khung CTĐT, đảm bảo cử nhân Sư phạm ngoại ngữ hội tụ các nhóm năng lực cần thiết theo ETCF và Yêu cầu đưa ra, trở thành những giáo viên ngoại ngữ ĐẠT CHUẨN.
Your answer
2. Trường của thầy cô có áp dụng quy định chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên các ngành Sư phạm ngoại ngữ hay không? Yêu cầu cụ thể như thế nào? *
Gợi ý: CĐR năng lực ngoại ngữ theo quy định của Bộ đối với các ngành chuyên ngoại ngữ bậc đại học là bậc 5, bậc cao đẳng là bậc 4. Tại ĐHNN-ĐHQGHN áp dụng quy định nếu không đạt CĐR sẽ không được xét tốt nghiệp.
Your answer
3. Khung CTĐT các ngành Sư phạm ngoại ngữ của trường gồm bao nhiêu tín chỉ, trong đó tỉ lệ các khối kiến thức được phân bổ thế nào? *
Your answer
4. Khối kiến thức thực hành tiếng gồm bao nhiêu tín chỉ, tổng số giờ học trên lớp là bao nhiêu giờ? *
Gợi ý: Số giờ thực hành tiếng cần đảm bảo một lượng đủ lớn để giúp người học đạt CĐR năng lực ngoại ngữ bậc 5 ở cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Trường ĐHNN áp dụng cách tính số giờ lên lớp đối với thực hành tiếng là 1 tín chỉ= 15 giờ tín chỉ*2= 30 giờ mặt giáp mặt trên lớp. Nhưu vậy, trong CTĐT Sư phạm NN của ĐHNN, số tín chỉ thực hành tiếng là 39 thì tổng số giờ lên lớp là 39*15*2=1170 giờ.
Your answer
5. Các học phần giúp người học phát triển năng lực sư phạm được tổ chức giảng dạy như thế nào? (Ví dụ học phần kiến tập, thực tập có tổng thời lượng bao nhiêu, tổ chức như thế nào, ngoài các học phần về kiến tập, thực tập thì còn có những học phần nào giúp người học hình thành và phát triển các kỹ năng sư phạm hay không?) *
Your answer
B – ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
1. Mời thầy, cô giới thiệu sơ bộ về tình hình đội ngũ giảng viên ngoại ngữ của trường. (Tổng số giảng viên ngoại ngữ mỗi ngành, trong đó học hàm học vị, ngành tốt nghiệp, thâm niên giảng dạy, sự phân bổ đồng đều đối với các học phần trong CTĐT gắn với chuyên môn sâu của giảng viên....) *
(Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu)
Your answer
2. Đội ngũ giảng viên của trường đã được đánh giá và đạt chuẩn yêu cầu về năng lực ngoại ngữ hay chưa? Tổ chức nào tham gia đánh giá? *
(Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu)
Your answer
3. Đội ngũ giảng viên của trường có được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về năng lực khảo thí không? *
(Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu)
Your answer
4. Đội ngũ giảng viên của trường có được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về lý luận và phương pháp giảng dạy không? *
(Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu)
Your answer
5. Đội ngũ giảng viên của trường có được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về kiến thức về người học và quá trình thụ đắc ngôn ngữ thứ hai không? *
(Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu)
Your answer
6. Nhà trường triển khai các hoạt động bồi dưỡng giảng viên như thế nào? (Ví dụ tự bồi dưỡng trong khoa, liên khoa; Mời chuyên gia nước ngoài bồi dưỡng cho giảng viên hàng năm theo các mảng lĩnh vực khác nhau; Mời chuyên gia trong nước bồi dưỡng, tập huấn; Tham gia các chương trình bồi dưỡng do Bộ/Đề án 2020 tổ chức....) *
(Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu)
Your answer
7. Giảng viên của trường thầy cô có tham gia xây dựng và triển khai các chương trình bồi dưỡng giáo viên cho các trường phổ thông không? Đề nghị thầy cô giới thiệu về những khóa bồi dưỡng này (Ví dụ nội dung chương trình bồi dưỡng, đối tượng bồi dưỡng, cách thức triển khai, thời lượng, hiệu quả.... Câu hỏi này giúp đánh giá năng lực của các trường chuyên ngoại ngữ). *
(Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu)
Your answer
8. Ông/Bà đánh giá thế nào về hiệu quả các khóa bồi dưỡng trong thời gian qua? *
(Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu)
Your answer
9. Theo Ông/Bà, thời lượng bồi dưỡng nâng 1 bậc trình đô năng lực ngoại ngữ theo Khung NL ngoại ngữ chung châu Âu hay Khung NN 6 bậc của Việt Nam cho giáo viên ngoại ngữ nên kéo dài bao nhiêu giờ/tiết? *
(Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu)
Your answer
10. Theo Ông/Bà, hình thức bồi dưỡng kết hợp trực tiếp và on-line nên theo tỉ lệ là bao nhiêu? *
(Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu)
Your answer
C – VỀ NGƯỜI HỌC
1. Trường thầy cô tuyển sinh theo phương thức gì? (Xét học bạ; Dùng kết quả bài thi THPT quốc gia; Có đề án tuyển sinh riêng) *
(Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu)
Your answer
2. Thầy cô đánh giá thế nào về trình độ đầu vào của người học? *
(Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu)
Your answer
3. Người học có động cơ học tập và mục tiêu phấn đấu rõ ràng không? Họ có thực sự mong muốn trở thành giáo viên ngoại ngữ không? *
(Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu)
Your answer
4. Nhà trường có tiến hành khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi ra trường không? Kết quả thế nào? Tỉ lệ sinh viên có việc làm trong vòng 1 năm sau khi tốt nghiệp là bao nhiêu? Trong đó bao nhiêu phần trăm làm việc đúng ngành nghề? Mức lương/ thu nhập ra sao? *
(Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu)
Your answer
D – VỀ CHÍNH SÁCH NGOẠI NGỮ
1. Theo thầy cô, việc miễn học phí đối với sinh viên sư phạm có cần thiết và phù hợp không? *
Your answer
2. Theo thầy cô, làm thế nào để thu hút học sinh giỏi vào học các ngành sư phạm? *
(Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu)
Your answer
3. Theo thầy cô, chính sách đãi ngộ đối với giáo viên phổ thông hiện nay có phù hợp không? Nếu cần thay đổi thì nên thay đổi như thế nào? *
(Vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu)
Your answer
Chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của Ông/Bà!
Lưu ý:
- Bấm vào nút "GỬI" sau khi đã hoàn thành khảo sát.
- Nếu bạn nộp được phiếu thì trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Câu trả lời của bạn đã được ghi lại".
- Nếu chưa nộp được phiếu, thì phải xem lại từ đầu đến cuối phiếu, để trả lời tất các các câu bắt buộc (được bao quanh bởi khung màu đỏ), sau đó lại bấm vào "GỬI"
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.