แบบสอบถามการใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
คำแนะนำ แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และความปลอดภัยในการใช้งาน ให้มีประสิทธิภาพให้ตรงความต้องการการใช้งานของผู้ใช้ กรุณาต้องแบบสอบถามด้วยความจริง และครบถ้วน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
สถานภาพ *
ระดับการศึกษา *
หน่วยงาน *
วัตถุประสงค์การใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง *
ความถี่ในการใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง *
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่งของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา *
กรุณากรอกแบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นตามความพึงพอใจในแต่ละระดับ ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก ระดับ 4 หมายถึง ดี ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
ข้อมูลสารสนเทศและบทเรียนมีความถูกต้อง
ระบบอีเลิร์นนิ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
มีการจัดการเนื้อหาบทเรียนเป็นหมวดหมู
รูปแบบและวิธีการใช้งาน
การเข้าถึงเนื้อหามีความสะดวก
การใช้งานระบบโดยรวม
ท่านเคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบหรือไม่ *
ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy