แบบสอบถามการใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
คำแนะนำ แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และความปลอดภัยในการใช้งาน ให้มีประสิทธิภาพให้ตรงความต้องการการใช้งานของผู้ใช้ กรุณาต้องแบบสอบถามด้วยความจริง และครบถ้วน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
เพศ
Clear selection
สถานภาพ *
ระดับการศึกษา *
หน่วยงานที่สังกัด
Clear selection
วัตถุประสงค์การใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง *
ความถี่ในการใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง *
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่งของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา *
กรุณากรอกแบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นตามความพึงพอใจในแต่ละระดับ ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก ระดับ 4 หมายถึง ดี ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
ข้อมูลสารสนเทศและบทเรียนมีความถูกต้อง
ระบบอีเลิร์นนิ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
มีการจัดการเนื้อหาบทเรียนเป็นหมวดหมู
รูปแบบและวิธีการใช้งาน
การเข้าถึงเนื้อหามีความสะดวก
การใช้งานระบบโดยรวม
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy