City Quest for IT Geeks
Veeam Geek Hub приглашает тебя принять участия в городском квесте для ИТ Гиков. Тебя ждет увлекательная программа, интересные задания, новые знакомства и призы. Заполняй анкету и жди приглашение. Количество мест ограничено. 13е Октября, 15.30 Место сбора: Стрелецкий Остров. Вступай в наши группы, чтобы быть вкурсе всех событий https://vk.com/veeam_geekhub и https://t.me/joinchat/AAAAAE6jnLDgPCI3gmgSlQ
Email address *
Номер телефона
Your answer
Ваше имя *
Your answer
Организация и должность *
Your answer
Skills *
Required
Вы уже были на наших ивентах? *
SOUHLAS ÚČASTNÍKA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POŘÍZENÍM A ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIE PRO REKLAMNÍ A INFORMAČNÍ ÚČELY POŘADATELE PROPAGAČNÍ AKCE *
SOUHLAS ÚČASTNÍKA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POŘÍZENÍM A ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIE PRO REKLAMNÍ A INFORMAČNÍ ÚČELY POŘADATELE PROPAGAČNÍ AKCE
Veeam Software (Czech Republic) s.r.o., IČO: 04183037, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243567 (dále jen „Organizátor“)

Vyplněním kontaktních údajů v registračním formuláři se zavazuji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a ustanovení § 1741 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tímto uděluji jako Účastník Organizátorovi níže specifikovaný souhlas.
1. Předmět souhlasu
Souhlas je udělen na základě právního vztahu Organizátor a Účastník: ke zpracování osobních kontaktních údajů na základě uzavřené smlouvy o účasti na propagační akci v rozsahu jméno, příjmení, firma, místo zaměstnání, pozice, programovací jazyky, číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa pro účely zasílání obchodních nabídek, včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; k pořízení fotografie, audio/video záznamu mé osoby; k vytvoření fotografie, audio/video záznamu mé osoby; k použití vytvořené fotografie, audio/video záznamu mé osoby; k uchovávání vytvořené fotografie, audio/video na dobu určitou po dobu 3 let od data realizace akce.
Dále souhlasím s použitím vytvořené fotografie, audio/video záznamu mé osoby (dále jen „materiál“) ať už v podobě hmotné či digitalizované, (nehmotné) a to zejména následujícím způsobem: a) organizátor je oprávněn užít materiál pro svou vlastní potřebu a pro prezentaci svých činností; b) organizátor je oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití materiálu jako svých autorských děl třetím osobám a to pro účely reklamní (komerční) nebo informační.

2. Rozsah souhlasu
Tímto poskytuji Organizátorovi výhradní svolení k užití materiálu, a dále licence či podlicence k užití materiálů jako děl autorských a všech autorských děl na fotografiích či videozáznamech zachycených nebo použitých při jejich výrobě, licence či podlicence k užití zvukově obrazového záznamu videozáznamů jejich publikováním v propagačních a informačních materiálech Organizátora, jejich sdělováním veřejnosti zejména prostřednictvím Internetu a jiných telekomunikačních sítí (mobilní telefonní sítě apod.) včetně umožnění jejich stahování (vytváření a úplatného poskytování digitálních rozmnoženin) a jejich umístěním v tiskových inzerátech, na plakátech, billboardech, letácích a podobných reklamních materiálech v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní, včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě.
Veškerá oprávnění uděluji Organizátorovi bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu, pro území celého světa, na dobu padesáti let a bez množstevního omezení.
Souhlasím s tím, že nebudu k materiálu mít žádná práva a že je nebudu moci užívat bez předchozího písemného souhlasu Organizátora. Nic v této dohodě ani jinak nebude vykládáno jako závazek Organizátora materiál publikovat, Organizátor není povinen materiály jakkoli použít.
Prohlašuji, že jsem byl/byla řádně seznámena s tím, že s materiály bude nakládáno výhradně v rozsahu tohoto souhlasu to pouze zaměstnanci nebo smluvními partnery Organizátora, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě, kromě zveřejnění definovaného v této dohodě.
Kontaktní přihlašovací údaje Účastníka budou zpracovávány a používány za účelem organizování a administrace akce, zejména za účelem vytvoření databáze účastníků, a za účelem možného zasílání výher, nabídek, obchodních sdělení či propagačních materiálů Organizátora nebo jeho obchodních partnerů.

3. Informování
Účastník prohlašuje, že byl seznámen s tím, že jeho udělený souhlas je dobrovolný, že si je vědom, že tento souhlas může kdykoli odvolat.
Účastník má právo požadovat po Organizátorovi informaci, jaké materiály s jeho osobu byly zpracovány a publikovány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování a publikování materiálů, vyžádat si přístup k těmto materiálům, požadovat likvidaci (pokud likvidací nedojde k nepřiměřenému poškození Organizátora jako správce), obrátit se na Organizátora v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms