ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Οι πέντε Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  έπειτα από την από 22/12/2014 σχετική πρόσκληση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» προτίθενται να συμμετάσχουν ως «Οργανώσεις εταίροι» στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση «Κοινωνικών συμπράξεων» με αντικείμενο την ανάληψη δράσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφερειακή  Ενότητα Ρόδου.

Ενόψει της προετοιμασίας τους για τη σύνταξη-συγκρότηση εξειδικευμένου προγράμματος/σχεδίου κοινωνικής υλοποίησης που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, καλούνται :
Φορείς Τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού και επιχειρήσεις αυτών
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
ΝΠΙΔ πιστοποιημένα στο πλαίσιο του Ν.2646/98 και της ΚΥΑ Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012
Καταναλωτικές Οργανώσεις που εντάσσονται στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (Ν.2251/94) του  
        Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
ΝΠΙΔ και Άτυπα κοινωνικά δίκτυα με πρωτοβουλίες και δράσεις διανομής ειδών σε απόρους σε τοπικό επίπεδο, τα οποία
        θα πρέπει να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2646/98 και θα τεθούν υπό την εποπτεία του  
        Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης (Ν. 4262/2014)

Οι οποίοι διαθέτουν:
Προηγούμενη εμπειρία με τις ομάδες στόχος του Ε.Π. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
        ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Προηγούμενη εμπειρία σχετική με το είδος υλικής στέρησης της Πράξης (π.χ. διανομή τροφίμων)
Προηγούμενη εμπειρία σχετική με τα προτεινόμενα συνοδευτικά μέτρα
Επάρκεια πόρων (εγκαταστάσεις αποθήκευσης/διανομής, κατάλληλο προσωπικό κλπ) για την υλοποίηση της Πράξης.

Να συμμετέχουν ως κοινωνικοί φορείς στη διαβούλευση, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο διαβούλευσης της ιστοσελίδας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες του ΥΠΕΚΑΠ http://www.yeka.gr  και του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) http://www.eiead.gr 

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Όνομα Φορέα: *
Νομική Υπόσταση Φορέα *
Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου *
Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ) *
Τηλέφωνο: (σταθερό και κινητό) *
Email: *
Ιστοσελίδα:
Σύντομη περιγραφή του Φορέα σας: *
Σχετικές Δράσεις:   *
(Παρακαλούμε αναφέτετε σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες με την πρόσκληση που έχει υλοποιήσει ο Φορέας σας)
Δήμος / Περιοχή ευθύνης που δραστηριοποιρίται ο Φορέας σας   *
Αριθμός εξυπηρετούμενων: *
(Παρακαλούμε αναφέρεται τον αριθμό των ατόμων που εξυπηρετείτε)
Πηγές χρηματοδότησης:
(Παρακαλούμε αναφέρετε τις πηγές χρηματοδότησης των δράσεών σας π.χ. εισφορές, χρηματοδότηση από εθνική ή ευρωπαϊκά προγράμματα κτλ)
Δωρεές:
(Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν δωρεές που λαμβάνεται ή ενδέχεται να λάβετε στο άμεσο μέλλον)
Από την ενασχόλησή σας δώστε μια εικόνα του φαινομένου του "φτωχού πληθυσμού" *
(Αναφέρετε ποιοτικά χαρακτηριστικά, δημογραφικά κατανομή (ηλικιακά χαρακτηριστικά, φύλο, νέοι, ηλικιωμένοι, παιδιά, κτλ) Πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, χωρική κατανομή του φαινομένου, ειδικές ομάδες πληθυσμού, ΑΜΕΑ κτλ)
Αξιολογήστε την αναγκαιότητα / χρησιμότητα των παρακάτω τροφίμων για τους δυνητικά ωφελούμενους στην περιοχή ευθύνη σας *
Βαθμολογική αξιολόγηση από 1 έως 5 (1= λίγο σημαντικό 5= πολύ σημαντικό)
1. Καθόλου
2. Λίγο σημαντικό
3. Δεν απαντώ / Δεν ξέρω
4. Αρκετά σημαντικό
5 Πολύ σημαντικό
Μακράς διάρκειας
Φρέσκα
Ειδικά τρόφιμα για βρέφη
Έτοιμα συσσίτια
Άλλο
Αξιολογήστε την αναγκαιότητα / χρησιμότητα των παρακάτω βασικών υλικών στέρησης για τους δυνητικά ωφελούμενους στην περιοχή ευθύνη σας *
Βαθμολογική αξιολόγηση από 1 έως 5 (1= λίγο σημαντικό 5= πολύ σημαντικό)
1. Καθόλου
2. Λίγο σημαντικό
3. Δεν απαντώ / Δεν ξέρω
4. Αρκετά σημαντικό
5 Πολύ σημαντικό
Ρουχισμός για παιδιά
Ρουχισμός για ενήλικες
Ρουχισμός για άστεγους
Είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής
Παιδικά είδη / βιβλία
Παιχνίδια
Βρεφικός εξοπλισμός
Άλλο
Αξιολογήστε την αναγκαιότητα / χρησιμότητα των παρακάτω συνοδευτικών μέτρων για τους δυνητικά ωφελούμενους στην περιοχή ευθύνη σας *
Βαθμολογική αξιολόγηση από 1 έως 5 (1= λίγο σημαντικό 5= πολύ σημαντικό)
1. Καθόλου
2. Λίγο σημαντικό
3. Δεν απαντώ / Δεν ξέρω
4. Αρκετά σημαντικό
5 Πολύ σημαντικό
Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο
Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης μονήρη ατόμων
Διατροφικές συμβουλές και συμβουλές υγιεινής διατροφής
Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού
Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (π.χ. πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κτλ)
Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν διδακτική υποστήριξη και κατάλληλους χώρους μελέτης για τα παιδιά των ωφελούμενων
Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για τα παιδιά των ωφελούμενων (π.χ. θεατρικές παραστάσεις, θεατρικά εργαστήρια κτλ)
Εκδρομές (εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές)
Παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν σχετική πρόσβαση
Πώς σχεδιάζεται να ενημερώσετε τους δυνητικά ωφελούμενος της περιοχής ευθύνης σας για το πρόγραμμα και τις δυνατότητες στήριξης που έχει;
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy