ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Οι πέντε Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έπειτα από την από 22/12/2014 σχετική πρόσκληση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» προτίθενται να συμμετάσχουν ως «Οργανώσεις εταίροι» στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση «Κοινωνικών συμπράξεων» με αντικείμενο την ανάληψη δράσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου.

Ενόψει της προετοιμασίας τους για τη σύνταξη-συγκρότηση εξειδικευμένου προγράμματος/σχεδίου κοινωνικής υλοποίησης που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, καλούνται :
• Φορείς Τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού και επιχειρήσεις αυτών
• Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
• ΝΠΙΔ πιστοποιημένα στο πλαίσιο του Ν.2646/98 και της ΚΥΑ Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012
• Καταναλωτικές Οργανώσεις που εντάσσονται στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (Ν.2251/94) του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
• ΝΠΙΔ και Άτυπα κοινωνικά δίκτυα με πρωτοβουλίες και δράσεις διανομής ειδών σε απόρους σε τοπικό επίπεδο, τα οποία
θα πρέπει να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2646/98 και θα τεθούν υπό την εποπτεία του
Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης (Ν. 4262/2014)

Οι οποίοι διαθέτουν:
 Προηγούμενη εμπειρία με τις ομάδες στόχος του Ε.Π. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
 Προηγούμενη εμπειρία σχετική με το είδος υλικής στέρησης της Πράξης (π.χ. διανομή τροφίμων)
 Προηγούμενη εμπειρία σχετική με τα προτεινόμενα συνοδευτικά μέτρα
 Επάρκεια πόρων (εγκαταστάσεις αποθήκευσης/διανομής, κατάλληλο προσωπικό κλπ) για την υλοποίηση της Πράξης.

Να συμμετέχουν ως κοινωνικοί φορείς στη διαβούλευση, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο διαβούλευσης της ιστοσελίδας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες του ΥΠΕΚΑΠ http://www.yeka.gr και του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) http://www.eiead.gr

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a whole number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Μακράς διάρκειας
  Φρέσκα
  Ειδικά τρόφιμα για βρέφη
  Έτοιμα συσσίτια
  Άλλο
  Please enter one response per row
  Ρουχισμός για παιδιά
  Ρουχισμός για ενήλικες
  Ρουχισμός για άστεγους
  Είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής
  Παιδικά είδη / βιβλία
  Παιχνίδια
  Βρεφικός εξοπλισμός
  Άλλο
  Please enter one response per row
  Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο
  Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης μονήρη ατόμων
  Διατροφικές συμβουλές και συμβουλές υγιεινής διατροφής
  Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού
  Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (π.χ. πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κτλ)
  Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν διδακτική υποστήριξη και κατάλληλους χώρους μελέτης για τα παιδιά των ωφελούμενων
  Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για τα παιδιά των ωφελούμενων (π.χ. θεατρικές παραστάσεις, θεατρικά εργαστήρια κτλ)
  Εκδρομές (εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές)
  Παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν σχετική πρόσβαση
  Please enter one response per row
  This is a required question