Norsk luftfart – hvor dine drømmer og ideer tar av!
Bli medlem i AeroNorge – ny interesseorganisasjon for norsk luftfart (under etablering).

Vi vil øke rekrutteringen til norsk luftfart og bedre utdanningsmulighetene for piloter, flyteknikere og avionikere.

Introduksjonen av stadig nye elektriske og hybride fly- og helikoptertyper vil om få år endre hverdagen for oss alle. Tesla og andre leverandører har vist hva som er mulig.

Med elektriske og hybride små og store fly, kan luftfarten bli det mest miljøvennlige transportmiddelet i framtiden, med en infrastruktur som setter små fotavtrykk.

Sammen kan vi snu en utvikling der flymiljøet står i fare for å miste stadig flere flyplasser i Norge. Uten treningsflyplasser på Østlandet stopper en stor del av utdanningen av piloter i Norge.

Flere flyplasser på sentrale Østlandet risikerer å bli nedlagt i løpet av få år. Vår målsetting er å beholde eksisterende flyplasser og starte arbeidet for å etablere nye.

Nå er tiden inne for å tenke nytt og samle krefter innen norsk luftsport, luftfart og luftmakt. Sammen kan vi møte utfordringene i framtiden og sammen arbeide for løsninger til beste for våre barn og neste generasjoner.

Ifølge SSB vil folketallet i Oslo og på Romerike bli doblet eller tredoblet i årene fram mot 2050. Behovet for sentralt beliggende flyplasser vil øke proporsjonalt med folketallet, noe som krever større ressurser i flymiljøet og mer langsiktighet blant våre nasjonale myndigheter og politikere.

Din innmelding i AeroNorge registreres så snart kontingenten er innbetalt (på sperret konto hos advokat mens organisasjonen er under etablering); 6074 09 07584. Merk innbetalingen; «AeroNorge». For mer info, se http://aerodrome.no.

Norsk luftfart – hvor drømmer og ideer tar av.
Privatmedlem
Kr 200,- per år. Patch/tøymerke (1 stk khaki per medlem) sendes ut så lenge lageret rekker.
Familiemedlemsskap
Kr 300,- per år. Khaki patch/tøymerke (1 stk per familie) sendes ut så lenge lageret rekker.
Familiemedlemsskap
Før opp navn på familiemedlemmer
Firmamedlemsskap
Kr 2 000 pr år** – Khaki patch/tøymerke sendes ut til nye sponsorer så lenge lageret rekker.
**Antall ansatte
Sponsor
Ja, vi ønsker en sponsoravtale med AeroNorge. Khaki patch/tøymerke sendes ut til nye sponsorer så lenge lageret rekker.
Clear selection
Fornavn *
Kontaktperson (firma)
Etternavn *
Kontaktperson (firma)
Mobil *
Telefon
Epostadresse *
Postadresse *
Postnummer *
Poststed *
Besøksadresse
URL - webadresse
Fødselsår
Kommentarer
Send oss forslag og innspill.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy