Mapování kariérového poradenství
Vážení rodiče,

děkuji Vám za ochotu zapojit se vyplněním dotazníku do průzkumu kariérového poradenství na vybraných školách Jihomoravského kraje, který je součástí projektu KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211 (dále jako Projekt), který je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.

Následující otázky mají za cíl zmapovat aktivity podporující volbu dalšího vzdělávání a přípravu na budoucí uplatnění v životě na škole, kterou navštěvuje Vaše dítě. Získaná data budou využita pro potřeby Projektu a návazné evaluační činnosti.

Vyplněním dotazníku strvzujete obeznámení se s výše uvedeným textem a s účely průzkumu, vyjadřujete souhlas s účastí na tomto průzkumu i s tím, že všechny získané údaje budou anonymně zpracovány a publikovány.

Předem Vám děkuji za spolupráci při vyplnění dotazníku.

Mgr. Kateřina Hašková
haskova@vzdelavanivsem.cz

Škola *
Prosím vyberte, kterou školu navštěvuje Vaše dítě.
Ročník *
Prosím uveďte ročník, který navštěvuje Vaše dítě.
Your answer
Jakým způsobem škola, kterou navštěvuje Vaše dítě, připravuje studenty na volbu dalšího vzdělávání a na jejich budoucí uplatnění v životě?
Např. kariérové poradenství, exkurze na pracoviště, besedy se zástupci různých povolání, spolupráce s konkrétní firmou/zaměstnancem, účast na veletrzích, účast na soutěžích nebo školních projektech, využívání informačních webových stránek, nácvik psaní životopisu nebo pracovního pohovoru, dobrovolnictví, atd.
Your answer
Jakou z těchto aktivit vnímáte jako nejpřínosnější pro podporu volby dalšího vzdělávání a na budoucí uplatnění studentů v životě?
Your answer
Pokud by škola, kterou navštěvuje Vaše dítě, měla neomezené možnosti (finanční, časové, apod.), co by podle Vás bylo pro studenty užitečné s ohledem na volbu dalšího vzdělávání a na jejich budoucí uplatnění v životě?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms