REGISTRACIJA Į VIRTUALŲ GAMTOS PAMOKŲ CIKLĄ „PAŽINTIS SU GAMTININKU“ 2021 m. birželio 7-11 d.
Šią formą pildo Anykščių rajono mokytojai ir mokiniai, norintys dalyvauti bent vienoje gamtos pamokų ciklo „Pažintis su gamtininku“ pamokoje nuotoliniu būdu.
1. Dalyvio vardas, pavardė: *
2. Mokyklos pavadinimas: *
3. Klasė (tik mokiniams):
4. Dalyvio el. paštas (į šį el.paštą gausite prisijungimo nuorodą pamokai): *
5. Dalyvausiu šiose pamokose (galima rinktis vieną ar kelis variantus): *
Required
6. Sutinku, kad gamtos pamokų ciklo „Pažintis su gamtininku" organizatoriai gautų ir tvarkytų šiuos mano asmens duomenis: vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą, klasę, mokyklą: *
7. Sutinku, kad virtualaus gamtos pamokų ciklo „Pažintis su gamtininku" metu organizatorių būčiau filmuojamas ir fotografuojamas (pamoka vyks Zoom platformoje), o mano nuotraukos ir video iš pamokos būtų viešinamos organizatorių interneto svetainėse skelbiant informaciją apie renginį: *
8. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Bendrąjame asmens duomenų apsaugos reglamente bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą: teisė būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą, teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, teisė reikalauti ištaisyti duomenis, teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą, teisė nesutikti, teisė reikalauti, kad asmeniui nebūtų taikomas automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą. *
Pastabos
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy