שמע קולנו

תחת להנחיות המוצעות להלן לכתיבת הגשה נכונה, אנא תמצא, בלחיצת כפתור, טופס בו אפשר להיעזר כדי להכין ולשלוח את ההגשה שלך לוועדה.

• ההגשה אמורה להוכיח לוועדה שיש לך מידע אישי, מהימן, עובדתי ורלוונטי לגבי פציעות, נזקים וסבל שנגרם על ידי פעילות טרוריסטית בעזה במשך הקיץ שעבר.

• חשוב שהעדות תתמקד בחוויה האישית ולא על דעותיך על העימות. אנא הסבר איך נפגעת, איזו פעילויות יום-יומיות הופרעו ואיך אש הטילים או אימת הטילים הפריעו לחיים שלך ושל משפחתך.

• כשאתה מתאר את החוויה האישית שלך כדאי לתעד מה אתה חווית אישית, כגון:

ראיתי_____
שמעתי ________
הרגשתי ________
חוויתי__________-
יש לי ידע אישי ש______________כי ________.

להלן רשימה חלקית של נושאים רלוונטיים אפשריים:
• התקפות על אזרחים באיזורים אזרחיים
• אי הפרדה בין מטלות אזרחיים וצבאיים
• שימוש בנשק נפיץ (מרגמות, טילים) באיזורים עירוניים
• התקפות על מוסדות חיוניים פומביים, מוסדות רפואייים, ועל בתי ספר
• התקפות המבוססות על דת, גזע או מוצא לאומי בלבד
• הפרת הזכות לעבודה, לחינוך, לביטחון מאלימות, לחופש, לכבוד אנושי.
• מסעות המעודדים פעילויות טרור נגד אזרחים, במיוחד זקנים וילדים (ניסיונות וגם שיצאו לפועל - לחטיפות, מנהרות, דקירות, רגימות באבנים, התקפות במכוניות, וכו')
• השפעה של מלחמה על ילדים, ישירות ובלתי ישירות – פיזית, רגשית ומנטלית
• אזרחים וילדים הלוקחים חבל בעימותים
• הענשה קולקטיבית
• נזק לנכס ומתקנים ציבוריים, ואבדן שנגרם מכך
• הפרה תמידית של חיי יום-יום – שגרת עבודה, לימודים, וכו'
• פחד, מתח, רגשי אי בטחון במיוחד מהתקפות טילים לעתים קרובות, ופחד
מטרוריסטים היוצאים מפתחים נסתרים למנהרות תת-קרקעיות בתוך שטחי
הקיבוץ
• טראומה לילדים הכולל הפרת שינה מתוך חרדות, וגם PTSD (הפרה ממתח
לאחר טראומה)

  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question