แบบรายงานการดำเนินงานวิจัยตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560
Email address *
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *
Your answer
ชื่องานวิจัย *
Your answer
วัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมาย *
Your answer
นักวิจัย (ระบุ คำนำหน้าชื่อ/ ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง **หากเป็น ผอ.โรงเรียน หรือ ครู ให้ระบุชื่อโรงเรียนด้วย) *
Your answer
นักวิจัย (ระบุ คำนำหน้าชื่อ/ ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง **หากเป็น ผอ.โรงเรียน หรือ ครู ให้ระบุชื่อโรงเรียนด้วย)
Your answer
นักวิจัย (ระบุ คำนำหน้าชื่อ/ ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง **หากเป็น ผอ.โรงเรียน หรือ ครู ให้ระบุชื่อโรงเรียนด้วย)
Your answer
นักวิจัย (ระบุ คำนำหน้าชื่อ/ ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง **หากเป็น ผอ.โรงเรียน หรือ ครู ให้ระบุชื่อโรงเรียนด้วย)
Your answer
นักวิจัย (ระบุ คำนำหน้าชื่อ/ ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง **หากเป็น ผอ.โรงเรียน หรือ ครู ให้ระบุชื่อโรงเรียนด้วย)
Your answer
นักวิจัย (ระบุ คำนำหน้าชื่อ/ ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง **หากเป็น ผอ.โรงเรียน หรือ ครู ให้ระบุชื่อโรงเรียนด้วย)
Your answer
นักวิจัย (ระบุ คำนำหน้าชื่อ/ ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง **หากเป็น ผอ.โรงเรียน หรือ ครู ให้ระบุชื่อโรงเรียนด้วย)
Your answer
นักวิจัย (ระบุ คำนำหน้าชื่อ/ ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง **หากเป็น ผอ.โรงเรียน หรือ ครู ให้ระบุชื่อโรงเรียนด้วย)
Your answer
นักวิจัย (ระบุ คำนำหน้าชื่อ/ ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง **หากเป็น ผอ.โรงเรียน หรือ ครู ให้ระบุชื่อโรงเรียนด้วย)
Your answer
นักวิจัย (ระบุ คำนำหน้าชื่อ/ ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง **หากเป็น ผอ.โรงเรียน หรือ ครู ให้ระบุชื่อโรงเรียนด้วย)
Your answer
นวัตกรรมจากงานวิจัย *
Required
รายละเอียดนวัตกรรมจากงานวิจัย
Your answer
งานวิจัยจะเสร็จสมบูรณ์ส่ง สพฐ. พร้อมไฟล์เอกสาร ในช่วงเวลา *
Required
ระบุความต้องการในการนำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ (เลือกได้หลายช่อง) *
Required
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานวิจัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา *
Your answer
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานวิจัย ระดับสถานศึกษา *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms