ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2016
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, όπως ήδη πιθανόν γνωρίζετε, το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. A.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. εκπονεί μελέτη, με σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης τόσο στην Ελληνική Αγορά Εργασίας όσο και στο εξωτερικό, όσον αφορά πάντα στις ειδικότητες του Ιδρύματος. Τα αποτελέσματα των προηγούμενων μελετών που εκπονήθηκαν είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο http://gdias.teipir.gr/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1799&Itemid=71&lang=
Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η συλλογή στοιχείων και η εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Η μελέτη προσεγγίζει τόσο τις δύο Σχολές (ΣΤΕΦ – ΣΔΟ) όσο και τα τμήματα αναλυτικά και στοχεύει στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στις διαφορετικές ειδικότητες, των εξελίξεων ανά ειδικότητα με έμφαση στις ειδικότητες που αντιμετωπίζουν υψηλό επαγγελματικό κίνδυνο, στις εξελίξεις ανά κλάδο και στις απαιτήσεις των εργοδοτών από τους πτυχιούχους, στην καταγραφή της απορρόφησης των πτυχιούχων μας ανά επαγγελματικό κλάδο. Τα συμπεράσματα της Μελέτης θα κατατεθούν στα Τμήματα του A.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. για να αξιοποιηθούν καταλλήλως κατά την διαδικασία αναθεώρησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Σαν πληθυσμός της έρευνας έχει ορισθεί το σύνολο των επιχειρήσεων που κατά καιρούς έχει συνεργαστεί με το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. A.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. είτε για την κάλυψη κενών θέσεων με εξειδικευμένα στελέχη των τμημάτων του Ιδρύματος είτε για την συμμετοχή σε εκδηλώσεις κ.α. Απαντώντας ειλικρινά μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να καλύψουμε τυχόν αδυναμίες και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα και στις δικές σας ανάγκες. Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις, παρακαλούμε θερμά για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

Δήλωση ακρίβειας και αποδοχής: Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τον Κώδικα Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Ε.Ι. Πειραιά και εξουσιοδοτώ το Γ.Δ. για την παροχή πληροφοριών που με αφορούν. Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα διαχειρίζεται ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Γ.Δ. και μόνον.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1. Επωνυμία Επιχείρησης *
2. Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου επικοινωνίας *
3. Πόσα χρόνια λειτουργεί η επιχείρησή σας; *
4. Τόπος-Έδρα επιχείρησης *
5a. Τηλέφωνο επικοινωνίας *
5b. Fax
5c. Email *
5d. Site
6.Είδος Επιχείρησης *
7. Ιδιοκτησιακό καθεστώς επιχείρησης *
8a. Αριθμός εργαζομένων *
8b. Αριθμός εργαζομένων ΑμΕΑ
Clear selection
9. Δραστηριότητες Επιχείρησης *
9b. Αν άλλο τι;
10.Τόπος δραστηριότητας επιχείρησης *
11.Γνωρίζετε το Γραφείο Διασύνδεσης; *
11a. Αν ΝΑΙ, ποιές από τις υπηρεσίες του έχετε χρησιμοποιήσει; *
Required
11b. Αν άλλο τι;
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
12. Ποιος αποφασίζει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας; *
13. Η φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησής σας απαιτεί εξειδικευμένα στελέχη; *
Ελάχιστα
Πάρα πολύ
14a. Προσδιορίστε την εξειδίκευση που πρέπει να έχουν τα στελέχη σας *
Μπορείτε συμπληρώσετε παραπάνω από ένα Τμήμα
Required
14b. Θα προσλαμβάνατε ΑμΕΑ σε κάποια από τις παραπάνω ειδικότητες; *
14c. Αν ναί σε ποια ή ποιές από τις παρακάτω;
15. Στην σημερινή αγορά εργασίας βρίσκετε τα στελέχη με την εξειδίκευση που επιθυμείτε; *
Εύκολα
Πολύ Δύσκολα
16. Με ποιους τρόπους αναζητάτε στελέχη για την επιχείρηση σας στην Ελλάδα; *
Required
16a. Αν άλλο τι;
17. Με ποιους τρόπους αναζητάτε στελέχη για την επιχείρηση σας στο Εξωτερικό; *
Required
17a. Περιγράψτε άλλη διαδικασία
18. Ποια από τα παρακάτω προσόντα ενός υποψηφίου στελέχους λαμβάνετε περισσότερο υπόψη προκειμένου να τον προσλάβετε *
Ελάχιστα
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα Πολύ
Βαθμός Πτυχίου
Εξειδικευμένες γνώσεις
Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου
Επαγγελματική Προϋπηρεσία
Φύλλο
Ηλικία
Συστάσεις
Κατοχή διδακτορικού τίτλου
Άλλο
18a. Αν Άλλο τι;
19. Απευθύνεστε σε εταιρείες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού; *
Καθόλου
Πολύ Συχνά
19a. Αν απαντήσατε καθόλου, αιτιολογήστε.
20. Πιστεύετε ότι τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα παράγουν αποφοίτους σωστά καταρτισμένους για τις ανάγκες της επιχείρησης σας; *
Ελάχιστα
Πάρα Πολύ
21. Αν πιστεύετε ότι οι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαθέτουν από μέτρια και κάτω κατάρτιση παρακαλώ προσδιορίστε τι φταίει: *
μπορείτε να συμπληρώσετε παραπάνω από 1
Required
21a. Αν Άλλο τι;
22. Πως επιλέγετε την ειδικότητα που απαιτείται για κάθε θέση εργασίας; *
Required
22a. Αν Άλλο τι;
23. Ποιες από τις παρακάτω ειδικότητες του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. δυνητικά θα μπορούσατε να απασχολήσετε στην επιχείρησή σας; *
μπορείτε να συμπληρώσετε παραπάνω από 1
Required
24a. Γνωρίζετε το αντικείμενο σπουδών και τις θέσεις εργασίας που μπορούν να καλύψουν οι απόφοιτοι των παραπάνω ειδικοτήτων; *
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα Πολύ
Μηχανικός Αυτοματισμού
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μηχανικός Ηλεκτρονικών
Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
Μηχανικός Κλωστοϋφαντουργίας
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Μηχανολόγος Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός
24b. Αν η απάντησή σας είναι από λίγο και πάνω έστω και σε ένα τμήμα, από που είχατε την πληροφόρηση; *
24c. Αν Άλλο τι;
Γ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
25. Είναι καταγεγραμμένες οι αρμοδιότητες των θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα; *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy