ครั้งที่ 1/2567 สมัครสอบ MWSET
ปิดรับสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษ **EP MWSET ครั้งที่ 1 **แล้ว
ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจสมัครสอบในครั้งต่อไป สามารถติดตามทาง Facebook English Program - Mathayomwatsing School หรือเข้าชมวันเปิดบ้าน EP OPEN HOUSE ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้ค่ะ 😀😉

ขอบคุณค่ะ
โครงการห้องเรียนพิเศษ EP โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 😀😉
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 Be Smart, Be EP MWS
This form was created inside of โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์. Report Abuse