zapisy uczniów do Szkoły im św. Franciszka w Erith
Proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania; dla każdego ucznia należy wypełnić oddzielny formularz;
Email address *
imię i nazwisko ucznia *
Your answer
płeć
data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
miejsce urodzenia *
Your answer
wiek ucznia
Your answer
imię i nazwisko matki / opiekuna *
Your answer
numer telefonu matki / opiekuna *
Your answer
imię i nazwisko ojca / opiekuna
Your answer
numer telefonu ojca / opiekuna
Your answer
dodatkowy numer telefonu do najbliższej osoby (tylko w razie konieczności kontktu)
Your answer
adres (ulica, miasto, kod pocztowy) *
Your answer
informacje medyczne o dziecku (alergie, cukrzyca, lekarstwa, dysleksja, inne) adres GP *
Your answer
rozumienie języka polskiego *
mówienie w języku polskim *
pisanie w języku polskim *
czytanie w języku polskim *
Czy dziecko chodziło wcześniej do polskiej szkoły? do której klasy?
Your answer
inne ważne informacje o uczniu
Your answer
adres szkoły do której uczeń uczęszcza w tygodniu *
Your answer
Na terenie Szkoły znajduje się podstawowa apteczka oraz osoba/y wykwalifikowane do udzielenia pierwszej pomocy. W razie wypadku lub nagłej potrzeby rodzice/opiekunowie dziecka zostaną natychmiast o tym fakcie powiadomieni. *
Jeśli zaistnieje taka sytuacja, zobowiązujemy się do natychmiastowego przybycia do szkoły. W wypadku zagrożenia życia dziecka wyrażam/y zgodę na odwiezienie go przez kwalifikowane służby do najbliższego szpitala. *
Stwierdzam że powyższe informacje są prawdziwe oraz że zapoznałam(em) się z Regulaminem Szkoły i zobowiązuję się do jego przestrzegania, a w szczególności do: *
Kolumna 1
Udzielania dziecku pomocy w przygotowywaniu się do zajęć lekcyjnych, utrzymywaniu wysokiej frekwencji oraz wymaganej regulaminem dyscypliny i punktualności.
Terminowego dokonywania opłat szkolnych.
Natychmiastowego zawiadomienia szkoły o zmianie adresu, numerów kontaktowych oraz adresu email.
Powiadomienia szkoły o przerwaniu nauki w szkole.
Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęć uczniów na wystawach, w publikacjach wydawanych przez szkołę oraz na stronie internetowej szkoły oraz na udostępnienie nauczycielowi informacji o uczniu i kontaktów do rodziców (telefon, adres email). *
Akceptuję, iż płatność dokonana za rozpoczęty semestr nie podlega zwrotowi. Zobowiązuję się do opłaty za dyżury szkolne oraz za podręczniki.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms