zapisy uczniów do Szkoły im św. Franciszka w Erith
Proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania; dla każdego ucznia należy wypełnić oddzielny formularz;
Email address *
imię i nazwisko ucznia *
Your answer
płeć
data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
miejsce urodzenia *
Your answer
wiek ucznia
Your answer
imię i nazwisko matki / opiekuna *
Your answer
numer telefonu matki / opiekuna *
Your answer
imię i nazwisko ojca / opiekuna
Your answer
numer telefonu ojca / opiekuna
Your answer
dodatkowy numer telefonu do najbliższej osoby (tylko w razie konieczności kontktu)
Your answer
adres (ulica, miasto, kod pocztowy) *
Your answer
informacje medyczne o dziecku (alergie, cukrzyca, lekarstwa, dysleksja, inne) adres GP *
Your answer
rozumienie języka polskiego *
mówienie w języku polskim *
pisanie w języku polskim *
czytanie w języku polskim *
Czy dziecko chodziło wcześniej do polskiej szkoły? do której klasy?
Your answer
inne ważne informacje o uczniu
Your answer
adres szkoły do której uczeń uczęszcza w tygodniu *
Your answer
Na terenie Szkoły znajduje się podstawowa apteczka oraz osoba/y wykwalifikowane do udzielenia pierwszej pomocy. W razie wypadku lub nagłej potrzeby rodzice/opiekunowie dziecka zostaną natychmiast o tym fakcie powiadomieni. *
Jeśli zaistnieje taka sytuacja, zobowiązujemy się do natychmiastowego przybycia do szkoły. W wypadku zagrożenia życia dziecka wyrażam/y zgodę na odwiezienie go przez kwalifikowane służby do najbliższego szpitala. *
Stwierdzam że powyższe informacje są prawdziwe oraz że zapoznałam(em) się z Regulaminem Szkoły i zobowiązuję się do jego przestrzegania, a w szczególności do: *
Kolumna 1
Udzielania dziecku pomocy w przygotowywaniu się do zajęć lekcyjnych, utrzymywaniu wysokiej frekwencji oraz wymaganej regulaminem dyscypliny i punktualności.
Terminowego dokonywania opłat szkolnych.
Natychmiastowego zawiadomienia szkoły o zmianie adresu, numerów kontaktowych oraz adresu email.
Powiadomienia szkoły o przerwaniu nauki w szkole.
Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęć uczniów na wystawach, w publikacjach wydawanych przez szkołę oraz na stronie internetowej szkoły oraz na udostępnienie nauczycielowi informacji o uczniu i kontaktów do rodziców (telefon, adres email). *
Akceptuję, iż płatność dokonana za rozpoczęty semestr nie podlega zwrotowi. Zobowiązuję się do opłaty za dyżury szkolne oraz za podręczniki.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.