แบบสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ของผู้ปกครองนักเรียน และความต้องการอุปกรณ์กล่องดิจิตอลและทีวี (โรงเรียนสระยายโสมวิทยา)
คำนำหน้า *
ชื่อ - นามสกุล (ผู้ปกครอง) *
หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ผู้ปกครอง) *
หมายเลขโทรศัพท์ (ผู้ปกครอง) *
ที่อยู่ *
จำนวนบุตรหลาน *
ให้กรอกเฉพาะตัวเลขว่ามีบุตรหลานกี่คน
ชื่อ - สกุุล นักเรียนคนที่ 1 *
กรุณาใส่คำนำหน้านามลงไปด้วย เช่น เด็กชาย, เด็กหญิง, นาย , นางสาว
ระดับชั้น *
ให้เลือกระดับชั้น ของปีการศึกษาใหม่ คือ ปีการศึกษา 2563
ห้อง *
ถ้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 1 หรือ ม. 4 ให้เลือกว่า "ยังไม่ทราบห้องเรียน"
ชื่อ - สกุล นักเรียนคนที่ 2 (ถ้ามี)
กรุณาใส่คำนำหน้านามลงไปด้วย เช่น เด็กชาย, เด็กหญิง, นาย , นางสาว
ระดับชั้น
ให้เลือกระดับชั้น ของปีการศึกษาใหม่ คือ ปีการศึกษา 2563
ห้อง
ถ้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 1 หรือ ม. 4 ให้เลือกว่า "ยังไม่ทราบห้องเรียน"
ชื่อ - สกุล นักเรียนคนที่ 3 (ถ้ามี)
ถ้าไม่มีไม่ต้องกรอกข้อมูล
ระดับชั้น
ให้เลือกระดับชั้น ของปีการศึกษาใหม่ คือ ปีการศึกษา 2563
ห้อง
ถ้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 1 หรือ ม. 4 ให้เลือกว่า "ยังไม่ทราบห้องเรียน"
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสระยายโสมวิทยา. Report Abuse