ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทต.วังยาง
"เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชน"

งานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ กองวิชาการและแผนงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
E-mail : nitikon.wangyang@gmail.com
โทรศัพท์ 0-5586-5378, โทรสาร 0-5586-5375
โทรศัพท์ (นายกเทศมนตรีฯ) 081 - 8876178
โทรศัพท์ (ปลัดเทศบาลฯ) 089 - 6443768

** กรุณาอ่านข้อแนะนำ และโปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง **
...หากกรอกข้อมูลเท็จหรือกรอกข้อมูลที่เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย เป็นความผิดตามกฎหมาย...

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service