Mindfulness – štyri bdelé pozornosti
Email address *
Prihlasujem sa na seminár / I join the seminar "Mindfulness – štyri bdelé pozornosti"/
Seminár sa uskutoční / the seminar will take place
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19, Bratislava /
in Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19, Bratislava
Mapa / Map:
https://www.google.com/maps/place/Staromestsk%C3%A9+centrum+kult%C3%BAry+a+vzdel%C3%A1vania,+Ga%C5%A1tanov%C3%A1/@48.1661625,17.0774185,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c8c0a9f6d2513:0x10b6e15887a3bf42!8m2!3d48.1661589!4d17.0796072
v termíne / the seminar would be held on 31.1. - 2. 2. 2020
Meno / First name *
Your answer
Priezvisko / Surname *
Your answer
Zálohu vo výške 30 Eur alebo celý príspevok prosím uhraďte na číslo účtu / please send advance payment 30 Eur or the whole contribution to account: SK7109000000000631546616
Príspevok 55 Eur
Seniori, študenti a členovia TIS: 45 Eur
Potvrdzujem účasť a zúčastním sa / I confirm participation and I will attend *
Required
Iné - doplňujúce informácie / Other - supplementary information
Your answer
Tel. číslo / Phone Number
Your answer
Zaradiť ma do odberu správ / Subscribe to News
*
Required
Informácia o seminári / Seminar Info
Seminár ponúka príležitosť skúmať pozornosť nástrojmi systému Jednoty v dualite, ktorý vychádza zo starovekej psychológie Indie a Tibetu. Na hlbšej úrovni nám teória i prax "Štyroch pozorností" otvorí cestu k väčšej vnútornej stabilite, k nezaujatému porozumeniu vzťahov a tým k účinnejšej pomoci sebe a druhým. V súčasnej dobe sa pojem pozornosť používa na označenie psychologického procesu, v ktorom zámerne privádzame našu pozornosť k čomukoľvek, čo sa práve odohráva v prítomnej chvíli, bez posudzovania alebo výkladu. Ide o stav aktívnej, otvorenej pozornosti. Je spoľahlivo preukázané, že takýto typ pozornosti má priaznivé psychologické, emocionálne i telesné účinky na naše zdravie. Seminár ponúka príležitosť preskúmať cvičenia pozornosti z nášho terajšieho stavu. Na hlbšej úrovni nám meditácie ​Štyroch pozorností otvárajú cestu k tomu, aby sme sa stali pánmi vo vlastnom dome a zvládli spôsob rozvíjania našej reality. Svojou náplňou je zaujímavý pre ľudí zo všetkých sfér života, vrátane odborníkov z oblasti psychológie, psychiatrie a psychoterapie.
Seminár a cvičenia vedie ​Liisa Vuorinen​, psychologička, psychoterapeutka, (University of Rochester Medical School New York), Semrig Thablam Mawa (Unity in Duality). Trénerka psychoterapeutov, certifikovaná lektorka jógy. Študuje budhizmus od roku 1988 u mnohých tibetských lámov. Workshopy vedie v rámci vzdelávacieho systému Jednota v Dualite.

The seminar offers an opportunity to explore the ways of the Unity in Duality system based on the ancient psychology of India and Tibet. At a deeper level, the theory and practice of "Mindfulness" will open the way to inner stability to an open-minded understanding of relationships and thus to a more effective help to yourself and others. Nowadays, the term attention is used to refer to a psychological processes in which we deliberately bring our awareness to anything that is happening at the moment, without judgment or interpretation. It´s a state of active and open attention. It is reliably proven that this type of attention has beneficial psychological, emotional and physical effects on our health.
The seminar offers an opportunity through examining attention exercises from our present state. At a deeper level, the Mindfullness meditations open the way for us to become masters in our 'own home' and to master the way we create and develop our reality. The content is interesting for people from all areas of life, professionals in the field of psychology, psychiatry and psychotherapy included.
The seminar is led by Liisa Vuorinen, psychologist, psychotherapist (University of Rochester Medical School New York), Semrig Thablam Mawa (Unity in Duality). Psychotherapist trainer, certified yoga instructor. He has been studying Buddhism since 1988 with many Tibetan lamas. Workshop is led within the educational system Unity in Duality.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Tarab Inštitút Slovensko. Report Abuse