Dotazník č.3
Zaujímame sa o pohybovú aktivitu, ktorú vykonávate ako súčasť Vášho každodenného života. V nasledovných otázkach sa Vás budeme pýtať na čas, ktorý STE strávili pohybovou aktivitou v priebehu posledných 7 dní. Prosíme Vás o zodpovedanie všetkých otázok, aj keď sa nepovažujete za pohybovo aktívneho človeka. Zamyslite sa nad aktivitami, ktoré vykonávate počas štúdia, v zamestnaní, ale aj ako súčasť domácich prác, aktivít na záhrade, pri presune z miesta na miesto vo Vašom voľnom čase, prípadne pri rekreácii, cvičení alebo športovaní.
Zamyslite sa nad všetkými intenzívnymi a stredne zaťažujúcimi pohybovými aktivitami, ktoré ste vykonávali počas posledných 7 dní. Intenzívna pohybová aktivita sa vyznačuje ťažkou telesnou námahou a výraznejším a ťažším dýchaním než normálne. Stredne zaťažujúca pohybová aktivita sa vyznačuje strednou telesnou námahou, pri ktorej sa zadýchate trochu viac než normálne.


Vyplňte prosím Váš identifikátor *
Your answer
1. ČASŤ: POHYBOVÁ AKTIVITA V RÁMCI ŠTÚDIA ALEBO PRÁCE
Prvá časť sa týka Vášho štúdia alebo práce. Zahrňuje Vašu školskú dochádzku, platené, zamestnanie, dobrovoľnícku prácu a taktiež akúkoľvek ďalšiu neplatenú prácu, ktorú ste vykonávali mimo svoj domov. Nezahrňujte sem neplatenú prácu, ktorú robíte doma, ako napríklad domáce a záhradnícke práce, údržbu domu (bytu) a starostlivosť o rodinu. Na to sa pýtame v 3. časti.
1. Študujete /máte v súčasnosti zamestnanie alebo neplatenú prácu mimo svojho domova?
Nasledujúce otázky sa týkajú všetkej pohybovej aktivity, ktorú ste vykonával/a počas posledných 7 dní ako súčasť Vašej školskej dochádzky, plateného zamestnania alebo neplatenej práce. Nie je sem zahrnutý presun do školy a zo školy / (do práce a z práce).
2. V koľkých dňoch počas posledných 7 dní ste vykonával/a intenzívnu pohybovú aktivitu (napríklad dvíhanie ťažkých bremien, okopávanie, rýľovanie, ťažké stavebné práce, výstup do schodov) v rámci Vášho štúdia alebo práce? Berte do úvahy iba takú pohybovú aktivitu, ktorá trvala nepretržite aspoň 10 minút.
3. Koľko času ste zvyčajne strávil/a v jednom z týchto dní vykonávaním intenzívnej pohybovej aktivity v rámci Vášho štúdia alebo práce?
minúty
4. Opäť berte do úvahy iba takú pohybovú aktivitu, ktorú ste vykonával/a nepretržite aspoň 10 minút. V koľkých dňoch počas posledných 7 dní ste vykonával/a stredne zaťažujúcu pohybovú aktivitu (napríklad prenášanie ľahkých bremien) v rámci Vášho štúdia alebo práce? Nezahrňujte prosíme chôdzu.
5. Koľko času ste zvyčajne strávil/a v jednom z týchto dní vykonávaním stredne zaťažujúcej pohybovej aktivity v rámci Vášho štúdia alebo práce?
minúty
6. V koľkých dňoch počas posledných 7 dní ste chodil/a nepretržite aspoň 10 minút v rámci Vášho štúdia alebo práce? Nezapočítavajte chôdzu do školy (práce) alebo zo školy (práce).
7. Koľko času ste zvyčajne strávil/a v jednom z týchto dní chôdzou v rámci Vášho štúdia alebo práce?
minúty
2. ČASŤ: PRESUNY - POHYBOVÁ AKTIVITA PRI PRESUNOCH Z MIESTA NA MIESTO
Nasledujúce otázky sa týkajú presunov z miesta na miesto, vrátene miest ako je škola, zamestnanie, obchody, kino atď.
8. Koľko dní počas posledných 7 dní ste cestoval/a motorovým dopravným prostriedkom (napríklad vlakom, autobusom, autom, električkou alebo trolejbusom)?
9. Koľko času ste zvyčajne strávil/a v jednom z týchto dní cestovaním vlakom, autobusom, autom, električkou alebo iným motorovým dopravným prostriedkom?
minúty
Teraz berte do úvahy iba jazdu na bicykli a chôdzu pri cestovaní do a zo školy, do a z práce, alebo pri inom presune z miesta na miesto.
10. V koľkých dňoch počas posledných 7 dní ste jazdil/a na bicykli nepretržite aspoň 10 minút pri presune z miesta na miesto?
11. Koľko času ste zvyčajne strávil/a v jednom z týchto dní jazdou na bicykli pri presune z miesta na miesto ?
minúty
12. V koľkých dňoch počas posledných 7 dní ste chodil/a nepretržite aspoň 10 minút pri presune z miesta na miesto?
13. Koľko času ste zvyčajne strávil/a v jednom z týchto dní chôdzou pri presune z miesta na miesto?
minúty
3. ČASŤ: DOMÁCE PRÁCE, ÚDRŽBA DOMU (BYTU) A STAROSTLIVOSŤ O RODINU
Táto časť sa týka pohybovej aktivity, ktorú ste vykonával/a počas posledných 7 dní prácami doma a/alebo okolo domu (napríklad domáce práce, práca na záhrade, práce v okolí domu, údržba domu (bytu) a starostlivosť o rodinu).
14. Berte do úvahy iba takú pohybovú aktivitu, ktorú ste vykonával/a nepretržite aspoň 10 minút. V koľkých dňoch počas posledných 7 dní ste vykonával/a intenzívnu pohybovú aktivitu (zdvíhanie ťažkých bremien, štiepanie dreva, odpratávanie snehu, okopávanie a podobne) na záhrade alebo v okolí domu?
15. Koľko času ste zvyčajne strávil/a v jednom z týchto dní vykonávaním intenzívnej pohybovej aktivity na záhrade nebo v okolí domu?
minúty
16. Opäť berte do úvahy iba takú pohybovú aktivitu, ktorú ste vykonával/a nepretržite aspoň 10 minút. V koľkých dňoch počas posledných 7 dní ste vykonával/a stredne zaťažujúcu pohybovú aktivitu, ako napríklad prenášanie ľahkých bremien, zametanie, umývanie okien a hrabanie lístia na záhrade alebo v okolí domu?
17. Koľko času ste zvyčajne strávil/a v jednom z týchto dní vykonávaním stredne zaťažujúcej pohybovej aktivity na záhrade nebo v okolí domu?
minúty
18. Ešte raz berte do úvahy iba takú pohybovú aktivitu, ktorú ste vykonával/a nepretržite aspoň 10 minút. V koľkých dňoch počas posledných 7 dní ste vykonával/a stredne zaťažujúcu pohybovú aktivitu, ako napríklad prenášanie ľahkých bremien, umývanie okien, drhnutie podlahy a zametanie u Vás doma?
19. Koľko času ste zvyčajne strávil/a v jednom z týchto dní vykonávaním stredne zaťažujúcej pohybovej aktivity u Vás doma?
minúty
4. ČASŤ: REKREÁCIA, ŠPORT A VOĽNOČASOVÁ POHYBOVÁ AKTIVITA
Táto časť sa týka všetkej pohybovej aktivity, ktorú ste vykonával/a počas posledných 7
dní iba pri rekreácii, športe, cvičení alebo pri iných voľnočasových aktivitách. Nezahŕňajte tie
aktivity, ktoré ste už uviedol/a skôr.
20. Nezapočítavajte chôdzu, ktorú ste uviedol/a už skôr. V koľkých dňoch počas posledných 7 dní ste chodil/a nepretržite aspoň 10 minút vo svojom voľnom čase?
21. Koľko času ste zvyčajne strávil/a chôdzou v jednom z týchto dní vo svojom voľnom čase?
minúty
22. Berte do úvahy len takú pohybovú aktivitu, ktorú ste vykonával/a nepretržite aspoň 10 minút. V koľkých dňoch počas posledných 7 dní ste vykonával / a intenzívny pohybovú aktivitu vo svojom voľnom čase, ako napríklad aerobik, beh, rýchlu jazdu na bicykli alebo rýchle plávanie?
23. Koľko času ste zvyčajne strávil/a v jednom z týchto dní vykonávaním intenzívnych pohybových aktivít vo svojom voľnom čase?
minúty
24. Opäť berte do úvahy len takú pohybovú aktivitu, ktorú ste vykonával/a nepretržite aspoň 10 minút. V koľkých dňoch počas posledných 7 dní ste vykonával/a stredne zaťažujúcu pohybovú aktivitu vo svojom voľnom čase, ako napríklad jazdu na bicykli bežným tempom, plávanie bežným tempom a tenisovú štvorhru?
25. Koľko času ste zvyčajne strávil/a v jednom z týchto dní vo svojom voľnom čase vykonávaním stredne zaťažujúcej pohybovej aktivity?
minúty
5. ČASŤ: ČAS STRÁVENÝ SEDENÍM
Posledné otázky sa týkajú času, ktorý strávite sedením v škole, v práci, doma, pri štúdiu a vo voľnom čase. To môže zahŕňať čas, ktorý strávite sedením pri stole, na návšteve u priateľov, pri čítaní alebo sedením a ležaním pri sledovaní televízie. Nezahŕňajte čas strávený sedením v motorovom dopravnom prostriedku, ktorý ste už uviedol/a skôr.
26. Koľko času denne ste zvyčajne strávil/a sedením v pracovných dňoch počas posledných 7 dní?
Hodiny
27. Koľko času denne ste zvyčajne strávil /a sedením počas víkendových dní v priebehu posledných 7 dní?
Hodiny
DEMOGRAFICKÉ OTÁZKY
1. Pohlavie:
2. Koľko ste mali rokov pri Vašich posledných narodeninách?
3. Koľko rokov školskej dochádzky máte ukončených (vrátane základnej školy)?
4. Máte v súčasnej dobe aj platené zamestnanie?
5. Ak áno, koľko hodín týždenne pracujete vo všetkých zamestnaniach?
6. Kam by ste zaradili miesto, kde žijete?
ĎAKUJEME VÁM ZA STAROSTLIVÉ A PRAVDIVÉ VYPLNENIE DOTAZNÍKA
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service