Emberek, események, emlékművek - Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc zalai vonatkozásai - ZEGerésző 2018. 5. forduló
Email address *
1. A forradalom kitörése után – pesti mintára - Zalában is nemzetőrségek alakultak, ahová általában lelkesen jelentkeztek, főleg a fiatalok. Egyes falvak azonban (Zalakoppány, Pusztamagyaród, Szentgyörgyvölgy) megtagadták a nemzetőri szolgálatot. Mi lehetett az oka? *
2. Igaz-e a következő állítás? Az áprilisi törvények kihirdetése előtt Zalában a parasztok több helyen is önkényeskedtek. Elhajtották a közös legelőről az uraság jószágait, a haszonbérben bírt földeket a magukénak nyilvánították. Csány László ezért katonaságot rendelt ki ellenük. *
3. A szabadságharcban a sebesültek gondozásában a kormányzó húga, Kossuth Zsuzsanna is kivette részét, s nőtársait is erre biztatta. Volt-e Zalaegerszegen hadikórház, vagy alakítottak-e át erre a célra épületet? *
4. A forradalom kitörése után Zala megyében több helyen (Keszthelyen, Zalabéren) zsidók elleni atrocitásokra került sor a lakosság részéről. Hogyan viszonyult ehhez az új hatalom? *
5. Jellasics horvát bán 1848. szeptember 11-én Perlaknál betört az országba, és elfoglalta a Muraközt. Hogyan reagált Csány László kormánybiztos, illetve Teleki Ádám, a Dráva menti csapatok parancsnoka? *
6. Ki volt az a katonai vezető, akit a Dráva-vonal védelmére neveztek ki parancsnoknak (Csány László ajánlására), de lemondott, majd átállt Jellasicshoz és dandár- parancsnokságot vállalt a seregében. *
7. A Teleki Ádám leváltását követően kinevezett új parancsnok sem vezette sokáig a Jellasics elleni hadat. A Kisfaludy gőzös fedélzetére Balatonszemesen kitűzött tárgyalás meghiúsult, ezután a fővezér szeptember végén Bécsbe távozott. Ki volt ő? *
8. Miért vonakodott két egymást követő fővezér is - Ottinger Ferenc, Teleki Ádám - harcba bocsátkozni Jellasiccsal a szabadságharc kezdetén?
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service