პრეტენზიის ფორმა

პრეტენზიასთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას გაცნობებთ 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  :
  This is a required question