Анкета для вчителів математики

Шановний колего!
Пропонуємо вам узяти участь у моніторинговому дослідженні освітніх потреб педагогів Миколаївщини. Анкетування є анонімним. Результати дослідження будуть використані в узагальненому вигляді для вдосконалення змісту курсів підвищення кваліфікації.
Дякуємо за співпрацю!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must select at most 3 options.
  This is a required question
  Наукові основи шкільного курсу математики
  Логіка шкільного курсу математики
  Використання сервісів Веб 2.0 у професійній діяльності вчителів математики
  Аналіз сучасного уроку математики
  Міжпредметні зв’язки в навчанні математики та фізики
  Методика розв’язування фізичних задач на уроках  математики
  Безпечне та ефективне використання сучасної техніки як умова успішно життєдіяльності людини
  Формування екологічної компетентності на уроках математики у процесі розв’язання прикладних задач
  Нанотехнології: малий світ, велике майбутнє
  Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні шкільних предметів
  Наукові основи шкільного курсу математики
  Логіка шкільного курсу математики
  Please enter one response per row
  This is a required question
  тематичне планування
  поурочне планування
  планування виховної роботи
  планування самоосвіти
  усвідомлення сучасних науково-теоретичних положень і понять
  реалізація вимог державних стандартів 
  формування здатності логічно обґрунтовувати та доводити математичні твердження
  формування в учнів здатності застосовувати математичні методи у процесі розв’язування навчальних і практичних задач
  формування в учнів здатності використовувати математичні знання і вміння під час вивчення інших навчальних предметів
  розвиток в учнів просторового уявлення 
  упровадження компетентнісного  підходу до навчання на уроках математики
  конструктор сучасного уроку
  раціональне використання навчального часу
  проведення аналізу й самоаналізу уроку
  розуміння потреб сучасних учнів
  використання міжпредметних зв’язків, розробка інтегрованих уроків
  забезпечення уважної й активної роботи учнів протягом усього уроку
  використання методів і прийомів технології розвитку критичного мислення
  використання методів розвиваючого навчання
  використання різноманітних форм роботи на уроці
  нестандартні форми навчання
  диференційоване навчання 
  нові технології викладання
  використання у навчальному процесі задач-запитань та експериментальних задач
  використання інформаційно-комунікативних технологій на уроці
  розробка інформаційних ресурсів до уроку
  розробка власного сайту, блогу
  формування свідомої робочої дисципліни
  зворотній зв'язок з учнями на уроці
  оцінювання знань, умінь і навичок учнів
  виявлення типових причин неуспішності учнів
  використання передового педагогічного досвіду в своїй практиці
  психолого-педагогічне вивчення особистості учня
  упровадження ціннісного підходу у вихованні школярів
  використання різноманітних форм і методів виховної роботи на уроці
  учнівське самоврядування
  організація позакласної роботи з предмету
  використання інформаційно-комунікативних технологій в позаурочній діяльності
  організація роботи з обдарованими дітьми
  забезпечення єдності дій учителя та батьків
  організація та проведення батьківських зборів
  ведення документації, класного журналу
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question