JORNADA TURISME VALLÈS 2019
EL VALLÈS ORIENTAL, EL BENESTAR QUE ES COMPARTEIX
Nom i cognoms *
Your answer
Empresa o entitat *
Your answer
Adreça electrònica *
Your answer
Telèfon *
Your answer
Municipi *
Your answer
PROTECCIÓ DE DADES
AUTORITZO al Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb CIF P-5800010-J, i domicili al carrer Miquel Ricomà, 46 08401 Granollers, a captar i utilitzar fotografies i audiovisuals en què aparec en relació a la Jornada TurismeVallès 2019. Així mateix DECLARO:
1. Que cedeixo lliurement i voluntàriament al Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb caràcter gratuït i en els termes més amplis admesos en dret, la difusió de les imatges esmentades en qualsevol acte de caràcter institucional del Consell Comarcal del Vallès Oriental i a través de qualsevol mitjà inclosos, entre d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials (Facebook, twitter, Instagram, youtube, etc.) relacionats amb la Jornada TurismeVallès 2019.
2. Que renuncio expressament a qualsevol reclamació que pogués fer al Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’ús de les imatges, de conformitat amb aquesta autorització.
3. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental haurà d’atenir-se en tot moment a l’ús i tractament de les imatges de manera adequada i respectuosa d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Les fotografies i altre material audiovisual objecte d’aquesta autorització seran arxivats en el fons documental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en un fitxer del qual és responsable aquesta corporació, i no podran ser objecte de tractament ni utilitzades per altres usos o finalitats diferents de les autoritzades en aquest document.
La persona interessada, si més endavant canvia d’opinió, pot revocar l’autorització posant-se en contacte amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental on podrà igualment exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service