Zapraszamy organizacje pozarządowe do wspólnego wypracowania Strategii Rozwoju Miasta oraz Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
KWESTIONARIUSZ ANKIETY

Szanowni Mieszkańcy,
W ramach prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta oraz Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, zwracamy się z uprzejmą prośba o wypełnienie ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat priorytetowych potrzeb oraz jakości życia w Mieście Kobyłka. O jakie działania i projekty chcieliby Państwo,
aby został zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji.
Państwa opinie i pomysły będą kluczowe przy zdefiniowaniu projektów służących wszystkim Mieszkańcom – rodzinom, dzieciom, seniorom, przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym.

Będziemy wdzięczni za poświęcenie kilku minut na odpowiedź na pytania zawarte w tej ankiecie.
Wszystkie zawarte w kwestionariuszu pytania służą wyłącznie celom badawczym.

Bardzo dziękujemy za udział w ankiecie!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
W ramach obowiązującego Programu Rewitalizacji został wyznaczony obszar przeznaczony do rewitalizacji. Planujemy zaktualizować projekty oraz dodać nowe zadania, których realizacja przyczyni się do ożywienia tego obszaru oraz poprawy jakości życia Mieszkańców. Obszar rewitalizacji: Jędrzejek, Antolek, Sosnówka.
1. Proszę o wskazanie, czym przede wszystkim należałoby zająć się w pierwszej kolejności, aby wyżej wskazany obszar Miasta przeznaczony do rewitalizacji poddać procesowi ożywienia?
2. Które z poniższych działań powinny być realizowane priorytetowo przez Miasto Kobyłka? Proszę o wskazanie 3 odpowiedzi. *
Required
3. W nawiązaniu do powyższego, w przypadku wyboru wariantu odpowiedzi "Inny istotny dla mieszkańców", proszę o uzasadnienie odpowiedzi.
4. Czy chcieliby Państwo wpisać projekt do Lokalnego Programy Rewitalizacji i na czym on miałaby polegać?
5. Co w Państwa opinii (jako organizacji) jest największym potencjałem rozwojowym Miasta Kobyłka?
6. Jakie problemy, bariery rozwojowe obszaru przeznaczonego do rewitalizacji Miasta Kobyłka dostrzega Państwa organizacja?
7. Czy widzą Państwo możliwość, aby Państwa organizacja włączyła się w działania na rzecz Miasta Kobyłka?
Clear selection
8. Jakie działania dodatkowe mogłaby podjąć Państwa organizacja na rzecz społeczności i otoczenia Miasta Kobyłka?
9. Jakie oczekiwania ma Państwa organizacja w stosunku do Miasta Kobyłka? Jak miałoby wyglądać wsparcie Samorządu przy realizacji Państwa działań na rzecz Miasta Kobyłka?
10. Proszę o wskazanie, jak oceniają Państwo potencjał swojej organizacji w następujących dziedzinach? *
Bardzo dobrze
Dobrze
Średnio
Źle
Bardzo źle
Trudno powiedzieć
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie kadry pracowniczej
Stan i poziom zaplecza technicznego organizacji
Wizerunek/reputacja organizacji
Współdziałanie z innymi organizacjami
Współdziałanie z samorządami i instytucjami publicznymi
Sytuacja finansowa i zarządzanie finansami
Jakość świadczonych usług
11. Proszę o wskazanie, z jakimi podmiotami w szczególności podjęliby Państwo współpracę, aby w pełni realizować swoje cele statutowe?
12. Proszę o wskazanie odpowiedzi, która najlepiej odzwierciedla obecną sytuację Państwa organizacji.
Clear selection
12A. W nawiązaniu do powyższego, może mają Państwo przemyślenia, jakie działania można podjąć w Mieście Kobyłka, by ożywić sytuację wywołaną pandemią?
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy