ประเมินการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ ปีการศึกษา 2560-2561
( ฐานข้อมูลบริษัท EBSCO : Business Source Complete, Academic Search Complete, Computer & Applied Sciences Complete, CINAHL Plus with Full Text, Education Research Complete, Hospitality& Tourism, Communication & Mass Media Complete, Questia, Everynote.com, ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ศูนย์มติชน และ ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย)
1. สถานภาพ
2. คณะที่ท่านสังกัด
3. ความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เนื้อหาครอบคลุม
ข้อมูลตรงตามที่ต้องการ
ฐานข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน/วิจัย
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวกในการสืบค้น
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
มีเครื่องมือ/คำแนะนำที่ช่วยการสืบค้น
4. ปัญหาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
Your answer
5. ข้อเสนอแนะ
Your answer
6. การประเมินบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์
ควรบอกรับ
ไม่ควรบอกรับ
ไม่รู้จัก
Business Source Complete
Academic Search Complete
CINAHL Plus with Full Text
Computer & Applied Sciences
Questia
Everynote
Science Direct
Education Research Complete
Hospitality & Tourism
Communication & Mass Media
ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์
ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย
7. เสนอชื่อฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดควรบอกรับ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms