แบบสำรวจโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ได้จัดทําแบบสํารวจโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก ประจำปี 2563 เพื่อให้หลักสูตรการอบรมอาชีพตรงต่อความต้องการของสมาชิก จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อการจัดโครงการในครั้งนี้ด้วย
1. ประเภทการเป็นสมาชิก *
2. เพศ *
3. สถานภาพของสมาชิก *
อำเภอที่ท่านปฏิบัติงาน *
4. อายุปัจจุบัน *
5. ท่านเคยมาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก กับสหกรณ์ หรือไม่ *
6. ท่านมีความประสงค์ หรือสนใจอาชีพใด หรืออยากจะให้ทางสหกรณ์จัดอบรมส่งเสริมอาชีพ ในเรื่องใด โปรดระบุ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy