Matematyka na zielono – zgłoś swoją bibliotekę!

Serdecznie zapraszamy biblioteki publiczne, szkolne i pedagogiczne do udziału w projekcie "Matematyka na zielono".

W tym projekcie zapraszamy do zorganizowania i przeprowadzenia w bibliotekach wydarzeń (spotkań, zajęć, warsztatow, gier miejskich itp.), podczas których:
- zachęcicie dzieci, młodzież i dorosłych do poszukiwania inspiracji matematycznych w otoczeniu,
- przybliżycie im prawa i pojęcia matematyki, ale przede wszyskim pokażecie ją jako narzędzie, które pomaga zrozumieć świat,
- rozbudzicie ich ciekawość i zainspirujecie do refleksji nad zmianami klimatu,
- zachęcicie do uczenia się przez całe życie – poprzez zabawę, eksperymentowanie i wspólne działanie.

Więcej informacji na stronie: https://biblioteki.org/projekty/matematyka-na-zielono

Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy zgodnie z zasadą: "kto pierwszy, ten lepszy"!

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
DANE BIBLIOTEKI
Typ biblioteki *
Nazwa biblioteki *
Nazwa gminy, w której ma swoją siedzibę biblioteka *
Województwo (proszę wybrać z listy) *
Adres siedziby (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer) *
Adres do wysyłki książek (jeśli jest inny niż adres siedziby biblioteki)
Imię i nazwisko osoby do kontaktu *
Adres e-mail osoby do kontaktu *
DANE OSOBOWE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 00-359, ul. Kopernika 17, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048. Dane przetwarzane są w celach związanych z naborem bibliotek do projektu "Matematyka na zielono". Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz uzasadniony interes Administratora art. 7 ust. 1 lit. f. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizowania przez Administratora interesu prawnego w zakresie organizacji kampanii, co najmniej do czasu zakończenia kampanii. Dostęp do danych osobowych mogą mieć pracownicy FRSI. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarza Administrator, służy prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: FRSI, ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa. Administrator informuje, że odpowiedzi na pytania ankietowe zbiera za pomocą Formularza Google. Uzyskane w ten sposób dane osobowe zostaną niezwłocznie zapisane, a następnie przechowywane na dysku Administratora. Formularz zostanie trwale usunięty. Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa." *
Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z treścią Regulaminu naboru do projektu "Matematyka na zielono". *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of FRSI. Report Abuse