Ankieta – zdiagnozowanie potrzeb interesariuszy projektu "Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko – Mazurskiego” w zakresie elektronicznych usług publicznych (e-usług)
Mając na uwadze planowany przez Województwo Warmińsko-Mazurskie przedsięwzięcie, w którym jednym z kluczowych celów jest zwiększenie liczności i rodzaju usług świadczonych drogą elektroniczną, a także podniesienie dojrzałości usług już świadczonych, między innymi przez zapewnienie możliwości dokonania opłaty administracyjnej drogą elektroniczną przez Internet, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
Informacje ogólne
Czy w ostatnim okresie czasu (do 3 lat) załatwiał(a) Pan / Pani jakieś sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie? Jeżeli tak, to prosimy o podanie, jakiego rodzaju były to sprawy oraz podanie, jaka była ich liczność w tym okresie czasu.
Rodzaj sprawy:
Your answer
Czy posiada Pan / Pani możliwość korzystania z sieci Internet: z komputera lub innego urządzenia (smartphone, tablet)?
Czy korzysta Pan / Pani z systemów bankowości internetowej?
Czy korzysta Pan / Pani z możliwości płacenia karta płatniczą / kredytową lub przelewem drogą elektroniczną za zakupy realizowane przez sieć Internet?
Nowe usługi - obsługa wniosków
Czy skorzystałby Pan / Pani z serwisu internetowego Urzędu Marszałkowskiego lub Zarządu Dróg Wojewódzkich udostępniającego elektroniczne usługi publiczne, w których możliwe byłoby wniesienie opłaty drogą elektroniczną przez sieć Internet np. opłaty skarbowej, opłaty administracyjnej za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, opłaty za udostępnienie danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub innej?
Czy byłby Pan / Pani zainteresowany(a) możliwością złożenia pisma / wniosku drogą elektroniczną, poprzez dedykowany do tego celu portal internetowy lub platformę e-usług, jeżeli tak, to jakiego rodzaju - w Urzędzie Marszałkowskim?
Czy byłby Pan / Pani zainteresowany(a) możliwością złożenia pisma / wniosku drogą elektroniczną, poprzez dedykowany do tego celu portal internetowy lub platformę e-usług, jeżeli tak, to jakiego rodzaju - w Zarządzie Dróg Wojewódzkich?
Czy byłby Pan / Pani zainteresowany(a) możliwością otrzymania informacji o zakończeniu realizowanej przez Urząd Marszałkowski lub ZDW sprawy, przez przekazanie wiadomości o tym fakcie na podany przez Pana / Panią adres email i / lub numer telefonu komórkowego?
Nowe usługi - dane oraz interaktywne mapy
Czy byłby Pan / Pani zainteresowany(a), aby rozbudowywany Portal Atlas Warmii i Mazur czy też platforma e-usług byłyby dostępne w formie aplikacji mobilnej lub dostępne bezpośrednio poprzez przeglądarkę internetową (jako tzw. strony responsywne) na urządzeniach przenośnych typu smartphone, tablet?
Czy byłby Pan / Pani zainteresowany(a) dostępem do interaktywnych map i powiązanych z nimi informacji w zakresie dotyczącym:
Informacje uzupełniające
Czy w ostatnim okresie czasu (około roku) korzystał Pan / Pani z informacji publikowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, jeżeli tak to proszę wskazać, z jakiego serwisu Pan / Pani korzystał(a) i jakich poszukiwał(a) w nim informacji? Proszę zaznaczyć wykorzystywany serwis lub serwisy oraz wymienić poniżej poszukiwane informacje.
Poszukiwane informacje
Your answer
Proszę podać dodatkowe informacje dotyczące Pana / Pani osoby:
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści pytań lub sposobu wypełniania ankiety prosimy o kontakt z Panem Jerzym Kowalczykiem Kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie http://atlas.warmia.mazury.pl/index.php/wodgik

e-mail: j.kowalczyk@warmia.mazury.pl
tel. tel. 89 521 99 30

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms