แบบสมัครเรียนต่อ ม.1 โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ (๒๕๖๔)
ข้อมูลนักเรียน
หลักฐานสำคัญมาก
1. สำเนาใบแสดงผลการเรียนหรือ ปพ.1 / ใบรับรองผลการเรียน ปพ.7
2. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา และ มารดา
3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรของนักเรียน
4. รูปถ่ายขณะใส่ชุดนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
หมายเหตุ เอกสารสำเนาข้อที่ 1-3 ทุกฉบับสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วนเรียบร้อย
1.1)คำนำหน้า *
1.2) ชื่อ - สกุล (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า) เช่น ผักบุ้ง ไฟแดง *
2.1) วันเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
2.2) ศาสนา *
2.3) เชื้อชาติ *
2.4) สัญชาติ *
2.5) ที่อยู่ (บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรติดต่อ) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy