Teadveloleku ja enesehoolivuse praktikate 8-nädalased kursused
Kursusel on üle 20 enesele ja teistele suunatud heasoovlikkuse ja teadveloleku kogemusliku harjutuse, mis on igapäevaelus rakendatavad nii isiklikus elus kui tööl pingelistes olukordades.
Nende praktikate abil saad teadlikumalt tegutseda olukordades, kui koged stressi, ärevust, ärritust või meeleolu langust. Uuringud viitavad, et antud programm vähendab nii ärevust kui depressiooni, aitab rasketes olukordades tunda suuremat enesekindlust ja eneseaktsepteerimist. Kui kipud iseend (või teisi) piitsutama, kritiseerima, tunned ebakindlust ja alaväärsust mõne enda omaduse või käitumise tõttu, siis heasoovlikkuse praktikad aitavad sisemise kriitiku kõrvale tuua heasoovliku ja aruka julgustaja. Uuringutes on leitud, et just enesest hoolivamad inimesed julgevad elus võtta vastu väljakutseid, pingutavad rohkem ning on aktiivsemad ja rahuldustpakkuvamates suhetes. Kursusel õpid oskusi toimetulema pettumuste, viha, häbi ja teiste raskete tunnetega, mis võivad igapäevaelus ja suhetes tekkida. Lisaks omandad oskusi, kuidas teiste suhtes olla hooliv nii, et ise läbi mitte põleda.

Need praktikad ja oskused ei miski, mis aitab vältida või vabaneda ärevusest või muudest ebamugavatest tunnetest ja mõtetest, vaid nendega oskuslikumalt toime tulla. Kursusele on oled oodatud, kui soovid igapäevaelu kiiruses ja stressis leida rahu, olla enda ja teiste suhtes tähelepanelikum ja hoolivam. Kursuse loojad Kristin Neff ja Chris Germer ütlevad, et kursusest on kasu igaühele, kuid eriti neile, kes on kalduvad eneses kahtlema, end kritiseerima, ning on kimpus kasutu häbi, meeleheite, alaväärsuse, viha jt ebamugavate emotsioonidega.

Rohkem infot leiad enesekaastundlikkuse ja teadusuuringute kohta: https://self-compassion.org/the-research/
Info teiste kursuste ja programmide kohta üle maailma: https://centerformsc.org

TALLINNAS

Teisipäeviti 17.30-20.30 Tallinnas, Kotka Tervisemajas, (Marienthali Kliinik)
24.september -26.november (2.5-3h kohtumised, 15 min pausiga, 22.oktoober ja 12.november kohtumist ei toimu)
27. oktoober kl 12.00-16.00 4h ritriit (võimalus süvitsi praktiseerida harjutusi ilma aruteludeta)

TARTUS

Kolmapäeviti 17.15-20.15 Tartus, Riia 15b
25.september - 27. november (2.5-3h kohtumised, 15 min pausiga, 23.oktoober ja 13.november kohtumist ei toimu)
26.november kl 12.00-16.00 4h ritriit (võimalus süvitsi praktiseerida harjutusi ilma aruteludeta)

Kursuse õpetaja on Anni Kuusik, kliiniline psühholoog ja MSC Trained Teacher

Anni Kuusik alustas teadveloleku praktikate õpetamist 2012. aastal, õpetades teadveloleku ja heasoovlikkuse harjutusi nii ärevuse ja depressiooniga kimpus olijatele ning erinevatele organisatsioonidele nii riigiasutustes, eraettevõtetes ja haiglates. 2016-2018. aastal olen läbinud "Mindful Self-Compassion" 8-nädalase kursuse Trained Teacher väljaõppe:. https://centerformsc.org/user-profile/anni+kuusik/
2014- 2018. olen täiendanud läbisin Oxfordi Mindfulness Keskuse koolitustsükli täies mahus, et õpetada teadveloleku praktikaid töökeskkonnas.

Kursusel on kuni 16-18 osalejat. Kohtumistel on praktilised harjutused, mida toetavad kirjalikud materjalid ja võimalus saada isiklikku tagasiside kogu kursuse vältel.

Kui kursusele avaldab soovi liituda vähem kui 8 osalejat, siis lükkub kursuse alguse edasi, sest antud programm eeldab vähemalt 8 osalejaga õppegrupi suurust.
___________________________________________________________________________
KURSUSELE REGISTREERUMISE ESIMESE SAMMUNA TÄIDA ANKEET JA OOTA KINNITUST VÕI TÄPSUSTAVAID KÜSIMUSI KURSUSE JUHENDAJALT EMAILILE!
KUI SA EI OLE NÄDALA JOOKSUL SAANUD KINNITAVAT EMAILI, VÕTA ÜHENDUST KURSUSE JUHENDAJAGA: ANNI.KUUSIK@GMAIL.COM
Email address *
Sinu ees- ja perenimi *
Telefon *
Amet/eriala *
Töökoht/Õppeasutus *
Palun kirjelda, miks Sa oled hetkel huvitatud sellel kursusel osalemisest? *
Käesoleva kursuse eesmärk on teadveloleku ja enesehoolivuse oskuste õppimine ja arendamine, et kasvatada emotsionaalset vastupidavust ja paindlikkust.
Kas Sa oled osalenud varasemalt teadveloleku või meditatsiooni kursustel? *
Kui jah, siis kes oli Sinu õpetaja ja missuguse kursusega oli tegemist?
Kas oled tegelenud iseseisvalt varasemalt meditatsiooni, mindfulnessi või heasoovlikkuse/aktsepteerimise praktikatega? *
Kui jah, siis kirjelda ka, milliste praktikatega ning mis mahus.
Kas sul on teadaolevalt füüsilise või vaimse tervise probleeme või stressiallikaid elus, mis võivad valmistada raskusi kursusel osalemisel? *
Nt hiljutine töö, suhte või lähedase inimese kaotus, aine kuritarvitamine, paastumine, vaegkuulmine, muu tervislik seisund. Kui jah, siis kuidas võib see Sinu osalust mõjutada ning mida teha, et toetada Sinu osalemist?
Kas oled kogenud oma elus sündmusi, mida pead traumaatilisteks? *
Traumaatilise sündmusega seotu võib teadveloleku praktikate käigus esile kerkida ning soovituslik on eelnevalt vajadusel tegeleda traumaatilise kogemuse läbitöötamise ja toimetuleku oskuste omandamisega.
Kursusel olevate harjutuste ajal võivad kerkida üles rasked emotsioonid ja minevikukogemused. Ainult iga osaleja ise saab otsustada, millisel kujul harjutuses osalemine on sobilik. *
Palun kinnita oma nõusolekut, et oled valmis iseenda heaolu eest hoolt kandma ja valima harjutusi vastavalt Sinu füüsilisele ja emotsionaalsele enesetundele. See võib tähendada mõnikord harjutuse kohandamist endale sobivamaks või heasoovliku kohtlemise märgina valides harjutuses või aruteludes osalemise sellel hetkel vahele jätta.
Kui osaled kursusel, siis kas Sul on võimalik osaleda vähemalt 6-l kohtumisel ning igapäevaselt praktiseerida teadveloleku ja heasoovlikkuse harjutusi ca 20-30 min päevas?
Teisipäeviti: 17.30-20.30 Kotka Tervisemajas (Kristiines) *
KURSUS TOIMUB teisipäeviti: 24.september -26.november (2.5-3h kohtumised, 15 min pausiga, 22.oktoober ja 12.november kohtumist ei toimu) 27 oktoober toimub 4h ritriit (võimalus süvitsi praktiseerida harjutusi ilma aruteludeta) Palun märgi ära, milline on Sinu osalustasu! Kursustel osalemiseks on võimalus taotleda ka stipendiumi, mis katab osaliselt kursuse tasu. Stipendium pakub võimalusel kursusel tulla neil, kelle majanduslik seis raskendab kogu kursuse tasu maksmist. (Taotleda võivad nii eraisikud kui asutused). Stipendiumifond koguneb teiste osalejate panustatud toetustest. Kui soovid taotleda stipendiumi, siis kirjuta emailile: anni.kuusik@gmail.com
Kolmapäeviti: 17.15-20.15 Riia 15b (Tartus) *
KURSUS TOIMUB kolmapäeviti: 25.september - 27. november (2.5-3h kohtumised, 15 min pausiga, 23.oktoober ja 13.november kohtumist ei toimu). 26 oktoober toimub 4h ritriit (võimalus süvitsi praktiseerida harjutusi ilma aruteludeta) Palun märgi ära, milline on Sinu osalustasu! Kursustel osalemiseks on võimalus taotleda ka stipendiumi, mis katab osaliselt kursuse tasu. Stipendium pakub võimalusel kursusel tulla neil, kelle majanduslik seis raskendab kogu kursuse tasu maksmist. (Taotleda võivad nii eraisikud kui asutused). Stipendiumifond koguneb teiste osalejate panustatud toetustest. Kui soovid taotleda stipendiumi, siis kirjuta emailile: anni.kuusik@gmail.com
Osale kursust tutvustaval sessioonil Tallinnas või Tartus
Kui osaled 8-nädalasel kursusel, siis on kursuse tutvumise kohtumine tasuta. Kui soovid osaleda vaid tutvumiskohtumisel, siis on panuseks 15€
Clear selection
Arve tasuja (Eraisiku täisnimi või asutuse nimi, aadress, kontakt)
Annan nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks (nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, meiliaadress) järgmistel eesmärkidel (registreerumiseks peavad olema märgitud kõik ruudud): *
Required
Annan nõusoleku registreerumisankeedis käsitletud eriliigiliste isikuandmete (sh. info kursust/koolitusi puudutava tervisliku seisundi osas) töötlemiseks *
Required
Kinnitan, et olen tutvunud koolituste informeeritud nõusolekuga https://www.dropbox.com/s/dy775ddh7lzl9l9/Informeeritud%20n%C3%B5usolek.pdf?dl=0 *
Required
Kui soovid jagada infot või Sul on küsimus kursuse toimumise osas, siis kirjuta sellest palun siia või emailile anni.kuusik@gmail.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy