Анкетна карта
Уважаеми родители,
Вашето мнение за качеството на обучение и образование е важно за нас.
Попълването на тази анкета и обобщаването на резултатите ще се използват само за идентификация на областите, които се нуждаят от подобрение и предприемане на съответните мерки и действия, който биха довели до подобрение на предлаганото от нас обучение и образование.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
В кой клас учи детето Ви?
Въпрос 1: Училището осигурява ли Ви достъп до училищна документация: Правилника за дейността на училището, бланки, процедури и/или други документи и наредби, свързани с организацията на учебния процес или реда в училище? *
Въпрос 2: Как Вие си сътрудничите с ОУ „Свети Климент Охридски“? *
Въпрос 3: Откъде получавате най-често информация за оценки, отсъствия и поведение на Вашето дете? *
Required
Въпрос 4: Считате ли, че училището насърчава, подкрепя и мотивира вашето дете да постига по-добри резултати в учебната дейност или в извънкласните занимания? *
Въпрос 5: Считате ли, че организацията на учебния процес (начин на преподаване на материала, начин на изпитване, задаване на домашни работи) удовлетворява потребностите на вашето дете? *
Въпрос 6: Колко време отделя детето Ви за задачите, свързани с училищния процес? *
Въпрос 7: Колко често помагате на Вашето дете, ако то среща затруднения, свързани с училищния процес? *
Въпрос 8: Ходи ли детето Ви на допълнителни уроци? *
Ако ходи на допълнителни уроци по кои предмети и каква е причината?
Въпрос 9: Колко често през миналата учебна година имахте личен контакт с класния ръководител на Вашето дете? *
Въпрос 10: Колко често през миналата учебна година имахте личен контакт с учителите на Вашето дете? *
Въпрос 11: В колко родителски срещи взехте участие през миналата учебна година? *
Въпрос 12: Знаете ли към кого можете да се обърнете, ако смятате, че детето Ви има проблеми в училище? *
Въпрос 13: Бихте ли искали да получавате повече информация за работата и постиженията на детето в училище? *
Въпрос 14: Поощрявате ли детето си да участва в часове за консултации? *
Въпрос 15: Считате ли, че училището осигурява подходяща среда за учебния процес (учебни помещения, подходящи мебели, техническо оборудване, учебни помагала)? *
Въпрос 16: Считате ли, че качеството на административното обслужване в училището е добро? *
Въпрос 17: Получава ли детето Ви достатъчна подкрепа от класен ръководител, педагогически съветник или учител при възникване на конфликтни ситуации? *
Въпрос: 18. Споделян ли е с Вас проблем, който е свързан с упражняване на тормоз спрямо Вашето дете? *
Въпрос: 19. Кое от дейността на училището / на учител Ви харесва?
Ваши препоръки за подобряване дейността на училището:
MM
/
DD
/
YYYY
Благодарим за отделеното време!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy