PRIHLÁŠKA na seminár Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole

Prihláška na odborný seminár
„Žiak s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom v škole“,
ktorého cieľom seminára je oboznámiť učiteľov, špeciálnych pedagógov, psychológov a ďalších odborných zamestnancov školy s prejavmi a vzdelávacími potrebami žiakov s Aspergerovým syndrómom (ďalej AS), prípadne vysokofunkčným autizmom (ďalej HFA), a poskytnúť informácie, ktoré povedú k úspešnej integrácii týchto žiakov na škole.

Seminár sa uskutoční v pondelok 2. novembra 2015 v priestoroch centra Andreas na Galandovej 7 v Bratislave od 15:30 do 18. hodiny. Program seminára je nasledovný:
PROGRAM
15:30 – 17:30
Základné prejavy Aspergerovho syndrómu
Integrácia žiakov s AS
17:30 – 18:00
Diskusia a malé občerstvenie

Lektorkami seminára sú Mgr. Lucia Rusnáková a Mgr. Nadežda Okenicová, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom s Aspergerovým syndrómom.

Poplatok za seminár sú 3 eurá na účastníka. V prípade záujmu nahláste svoju účasť prostredníctvom formulára do 29. októbra 2015. Kapacita seminára je obmedzená na 25 miest. Centrum Andreas si vyhradzuje právo v prípade nenaplnenia minimálneho počtu (12) účastníkov termín seminára presunúť.

Odborný seminár prebieha v rámci projektu „Je lepšie byť pestrotieňom alebo netopiercom?“. Projekt je podporený z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.

Autistické centrum Andreas n.o., Bratislava

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question